Chlazení a klimatizace

KLIMATIZAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

Pod pojmem klimatizační zařízení si často velká část lidí zjednodušeně představí pouze chlazení, nebo ohřev vzduchu, který je přiváděn do místnosti, ve které má být vytvořen pocit dobré tepelné pohody. Pravdou ale je, že do této oblasti patří další úpravy přiváděného vzduchu. Je to jeho čištění, praní, vysoušení, odstraňování škodlivých produktů vzniklých jak metabolizmem osob, nebo jiným přičiněním. V celém rozsahu prováděného klimatizačního zařízení je výhodné použít měď a to nejen pro její výborné mechanické vlastnosti a vynikající tepelnou vodivost, ale také pro její antimikrobiální (oligodynamické) vlastnosti. Využití toho, že měď potlačuje rozvoj bakterií by mělo být uplatněno všude tam, kde v klimatizačním zařízení hrozí nebezpečí vytváření kondenzačních ostrůvků.

Z pohledu využití měděných trubek zůstaneme u zjednodušeného schématu, který obsahuje zařízení vnější a vnitřní. 

chlaz_n.jpg

Hlavní části klimatizačního zařízení

Pro klimatizační techniku platí EN 378-2 Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 2: Design, konstrukce, zkoušení, značení a dokumentace.

Samotná klimatizace není používána jen v budovách, ale její součástí anebo pokračováním jsou různé typy chladících zařízení.

Rozvod chladiva chladících a klimatizačních zařízení musí být odolný vůči používaným chladivům. Měděné trubky a tvarovky tuto odolnost mají téměř proti všem standardizovaným chladivům a jejich směsím („R“ chladivům). Chladiva můžeme rozdělit  na dvě skupiny:

 1. Bezpečná chladiva (nehořlavá)
 • HCFC HydroChloroFluoroCarbon (např. R22)
 • HFC    HydroFluoroCarbon (např. R134a)
 • R744   Kysličník uhličitý (CO2) jen v suchém stavu!
 1. Hořlavá chladiva
 • HC  HydroCarbon  (Propan, Butan, Isobutan)    (např R290)
Výjimka:
 • R717 čpavek – není vhodný pro měď a slitiny mědi

Trubky a tvarovky pro klimatizační a chladící zařízení:

Balení trubek musí mít toto označení:

 • EN 12735-1
 • Vnější průměr x tloušťka stěny
 • Množství a stav materiálu
 • Značka výrobce

6023_small.jpg

Trubky pro klimatizační a chladící zařízení

Pro klimatizační zařízení lze zejména v létě velmi výhodně využít solární ohřev ve spojení s absorbčním chladícím systémem. Lze tak ušetřit na provozních nákladech, zejména u rozsáhlých klimatizačních zařízení.

Je obecně známo, že životnost každého chladícího zařízení je dána především kvalitou spojů celého systému. Je proto nutné použít spoje pájené natvrdo s využitím správných pájek dle ČSN EN ISO 17672. Páječ by měl mít osvědčení o zkoušce páječe dle ČSN EN 13133 a ČSN EN 13134. Pokud jsou použita těsnění, mělo by u nich být certifikátem prokázáno, že jsou pro daný účel skutečně vhodná.

Upozornění: Může se stát, že v oblasti chladících zařízení se objeví enviromentální požadavek na výměnu dosud používaného chladiva např. R-22 za chladivo, které neobsahuje freony např. R-410-A. Je zapotřebí pozorně prostudovat provozní parametry nového chladiva, protože provoz s tímto chladivem může být spojen s požadavkem podstatně vyšších provozních tlaků.

Share >