Měděné trubky, používané pro různé technické a medicinální plyny

cutubes_fogases.jpg
Měděné trubky podle normy ČSN EN 12735-1 (pro klimatizaci a chlazení) a podle ČSN EN 13348 (pro medicinální plyny) jsou vyrobeny z mědi o velké čistotě, mají vnitřní povrch suchý, očištěný od oxidů a tuků.

Share >