lavatory.jpg
V rámci cyklu „Nové trendy a technologie v oblasti TZB“ uspořádal dne 10. ledna 2017 Cech topenářů a instalatérů ČR ve spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová, příspěvková organizace, za přispění Střediska mědi odborný kurz AMOS. Kurz byl zaměřen na téma „Úprava a desinfekce pitné vody podle platné legislativy“, „Použití antimikrobiálních konstrukčních materiálů“ a „Soutěžní akce měděných rozvodů v roce 2017“.
10-good-reasons-4.jpg
Je dobrým zvykem, že 28. března si každoročně, zejména pedagogové, připomínají narození Jana Amose Komenského. Je často nazýván učitelem národů, protože jeho význam daleko přesáhl rámec doby, ve které žil a jeho odkaz je celosvětově živý i v dnešní době.

Měď je nepostradatelný materiál, používaný lidstvem po celá tisíciletí, materiál, jehož použití s rozvojem civilizace a zejména s rozvojem průmyslu neustále roste. Podíl mědi v jednotlivých odvětvích v současné době v Evropě ukazuje obr. č. 1. 

the_tree_of_food_a_branch.jpg
Na milánském Expo2015 můžete navštívit pavilon „Slow Food“ (Pomalé jídlo) neziskového sdružení, podporujícího tradiční kulturu vaření a výroby potravin (a odsuzující - jak název napovídá - rychlé občerstvení a nezdravou stravu). Je zde umístěn „Strom jídla“ - asi 3 mety vysoká měděná plastika stromu, kam návštěvníci mohou zavěsit zprávy o jídle.
shutterstock_108346814_installateurin.jpg
Budoucí mladí odborníci učni a studenti jsou na svoje budoucí povolání připravováni v učilištích a středních odborných školách, kde je vždy učeními osnovami pokryt potřebný rozsah jejich odborných znalostí. Kromě toho je ale vhodné, aby přístup těchto žáků ke studiu byl aktivní. Jednou z cest, jak takovýto přístup vyvolat, je jejich účast na odborných akcích nadstandardního charakteru, které svým obsahem dokáží významně zvýšit rozsah odborných vědomostí a dovedností jak učňů, tak i studentů.