Jako materiál, užívaný pro výrobu potrubí, zastává měď význačné místo pro svou odolnost vůči nízkým teplotám, výbornou teplotní vodivost a použitelnost v oblasti chladírenské a klimatizační techniky. Tyto a další vlastnosti vedly k tomu, že měděné potrubí získalo významné postavení v oblasti technických a medicinálních plynů.
více
V rámci cyklu „Nové trendy a technologie v oblasti TZB“ uspořádal dne 10. ledna 2017 Cech topenářů a instalatérů ČR ve spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová, příspěvková organizace, za přispění Střediska mědi odborný kurz AMOS. Kurz byl zaměřen na téma „Úprava a desinfekce pitné vody podle platné legislativy“, „Použití antimikrobiálních konstrukčních materiálů“ a „Soutěžní akce měděných rozvodů v roce 2017“.
více
Je dobrým zvykem, že 28. března si každoročně, zejména pedagogové, připomínají narození Jana Amose Komenského. Je často nazýván učitelem národů, protože jeho význam daleko přesáhl rámec doby, ve které žil a jeho odkaz je celosvětově živý i v dnešní době.
více
Na milánském Expo2015 můžete navštívit pavilon „Slow Food“ (Pomalé jídlo) neziskového sdružení, podporujícího tradiční kulturu vaření a výroby potravin (a odsuzující - jak název napovídá - rychlé občerstvení a nezdravou stravu). Je zde umístěn „Strom jídla“ - asi 3 mety vysoká měděná plastika stromu, kam návštěvníci mohou zavěsit zprávy o jídle.
více
Budoucí mladí odborníci učni a studenti jsou na svoje budoucí povolání připravováni v učilištích a středních odborných školách, kde je vždy učeními osnovami pokryt potřebný rozsah jejich odborných znalostí. Kromě toho je ale vhodné, aby přístup těchto žáků ke studiu byl aktivní. Jednou z cest, jak takovýto přístup vyvolat, je jejich účast na odborných akcích nadstandardního charakteru, které svým obsahem dokáží významně zvýšit rozsah odborných vědomostí a dovedností jak učňů, tak i studentů.
více
Chcete po dokončení vašich instalatérských prací přetvořit obyčejnou měděnou trubku ve stylový svícen nebo starobylý stolek? Přesně to provádí návrháři a kutilové všeho druhu a své tipy sdílí online. Poddajné a modulární měděné potrubí je pro tento dekorativní trend obzvláště vhodné. Pojďme se podívat na kreativitu některých výtvorů z "červeného kovu".
více
Efektivní stěnové vytápění pro větší pohodlí a úsporu - technika topných stěn s měděnými trubkami dorazila do Evropy! Tato technologie a její efektivita vychází z řešení, které již prokázalo svou účinnost jako nízkoteplotní podlahové vytápění. Varianta vytápění stěn nabízí způsob, jak v domácnosti zlepšit energetickou účinnost a může být cenná u nízkoenergetických budov. Vytápění stěn lze přizpůsobit většině projektů a díky nízké provozní teplotě a vynikající tepelné vodivosti mědi dokáže uspořit energii. Měděný systém vytápění stěn také nabízí vysokou hodnotu, pokud jde o komfort a kvalitu ovzduší interiéru. A konečně trvanlivost a nepropustnost mědi zaručují mnoho let provozu bez nutnosti jakékoli rutinní údržby.
více
Někdy stavitelé upadnou do rozpaků, když se musí rozhodovat pro topný systém. Panelové vytápění, radiátory nebo kamna, či mají zvolit průtokové ohřívání nebo sálavé vytápění? V dnešní době se nabízí moderní řešení na ekonomické využití topiva v kotlech, pomocí regulačních zařízení a izolace se dnes dají vytvořit účinné vytápěcí systémy, přičemž rozměry zařízení jsou čím dál menší.
více
Revize TPG 700 01 – Použití měděných materiálů pro rozvod plynu, byla mezi instalatérskými firmami očekávanou záležitostí, protože kolem některých ustanovení těchto technických pravidel dosud platných, se již delší dobu vedla diskuse. Dovolte tedy, abych o změně těch článků, ve kterých došlo ke změnám, podal krátkou informaci.
více
Ohýbání trubek je jednou ze základních řemeslných dovedností a každý řádně vyučený instalatér, nebo zámečník, prostě každý odborník od „černého řemesla“ tuto dovednost nepochybně dokonale ovládá. Přesto se ale někdy stane, že výsledek není takový, jaký by měl být. Aby naše posuzování nemělo příliš široký záběr, zaměřme se na ohýbání měděných trubek pro rozvody pitné vody, plynu a vytápění. Pro tento účel se mohou používat pouze trubky, vyrobené podle ČSN EN 1057. To, že se jedná opravdu o správnou trubku, poznáme podle závazného označení na jejím povrchu
více