Aplikační oblasti

S mědí se setkáváme každodenně v našem moderním světě. Měď představuje pro stavebnictví spolehlivý základní materiál, což dokazují dlouhodobé zkušenosti. Měděné trubky nám slouží k dopravě čisté pitné vody, spolehlivým způsobem jimi přepravujeme plyn, používáme je v zařízeních sloužících k vytápění a využíváme je rovněž v klimatizačních a solárních zařízeních. Díky výborné tepelné vodivosti slouží měď k dlouhodobému bezpečnému přívodu elektrického proudu do našich domácností a na pracoviště. Jako rozvod bezpečnostních systémů chrání naše blízké a umožňuje nám kontakt s celým světem prostřednictvím Internetu. Pro její výbornou zpracovatelnost a trvanlivost je používaná na pokrývání střech včetně okapových systémů. Měď a její slitiny již po staletí zkrášlují naše domy zvenčí i zevnitř. Možno říci, že použitím mědi vytvoříme z budovy skutečně teplé (v létě příjemně chladné) domácí prostředí, které je světlé, pohodlné a bezpečné.

 

copper_installation.jpg

Měděné trubky - nejvšestrannější materiál rozvodů TZB

Měděné trubky představují nejvšestrannější materiál rozvodů TZB. Mohou se použít na instalaci:

Pitné a teplé vody

Měď má mezi materiály, používanými pro přepravu pitné vody, jedinečnou vlastnost: její hygienické vlastnosti likvidují a brání množení bakterií, jako je Legionella pneumophila, přicházejících do styku s vnitřním povrchem měděné trubky.  To napomáhá nezávadnosti pitné vody. Tuto výhodu mědi prokázalo několik výzkumných prací a některé nemocnice se již rozhodly nainstalovat na ochranu zdraví svých pacientů do systému vodního potrubí měděné trubky. Kromě toho mohou měděné trubky uvolnit do vody pouze ionty mědi, které jsou nezbytné pro metabolismus našeho těla: voda, kterou pijeme a používáme, nebude obsahovat aditiva, pigmenty, těkavé organické látky ani jiné syntetické sloučeniny.

Radiátorového, podlahového a stěnového vytápění

Měď je používaná jako materiál pro topná zařízení i díky své spolehlivosti a bezpečnosti. Taví se při teplotě 1083 °C:  proto nedojde působením horké vody nebo páry ke změkčení ani změně tvaru trubky; vysoká teplota nezkrátí její životnost a tedy ani životnost zařízení. Kromě toho má měď vynikající tepelnou vodivost a je tak nejúčinnějším materiálem pro systémy, kde probíhá výměna tepla. Tak je tomu například u podlahového nebo stěnového sálavého vytápění: systémy vyrobené z mědi mají kratší potrubní trasy ve srovnání s plastovými systémy, což znamená menší tlakové ztráty a nižší spotřebu energie oběhových čerpadel.

Zemního plynu, PB-plynu

Měděné trubky pro plyn lze umístit téměř kamkoli: mohou být vnitřní i venkovní, vestavěné, v zemi nebo v samostatných konstrukcích, protože pro všechny tyto typy instalací dokáží splnit bezpečnostní požadavky pro toto použití. Červený kov není propustný pro plyny ani vzduch, takže nemůže dojít k žádnému úniku nebo znečištění z vnějšku; kyslík, UV záření ani teploty nesnižují jeho mechanické vlastnosti. V celé Evropě jsou měděné trubky povoleny normami; designéři a montéři se na ně spoléhají, protože ví, že nehoří ani nešíří oheň (třída A1 reakce na oheň) a poskytují plynotěsné spoje.

Slunečních kolektorů

Trh se solárně tepelným zařízením je tohoto času největším rostoucím trhem. Každoročním růstem v této skupině o 20 % a více získává tento obchod stále více na významu. Měděné trubky jsou nepostrádatelnou součástí každého solárního systému, především kvůli výborné tepelné vodivosti a korozivzdornosti a mechanické odolnosti mědi.

Chlazení a klimatizace

Měděné trubky se používají ve všech typech tepelných výměníků již mnoho let. Reakce na potřeby trhu, regulační směrnice a inovativní myšlení měděného průmyslu proměnily tradiční výměníky tepla v nákladově efektivní jednotky, šetrné k životnímu prostředí a účinněji využívající zdroje. Malý průměr měděné trubky vmáčkne všechny výhody mědi do kompaktnějších a účinnějších smyček tepelných výměníků, což snižuje cenu vysoce účinných klimatizací a chladniček. Dodavatelé a výrobci již za použití osvědčených a nákladově efektivních procesů výroby mědi a všeobecně známé techniky montáže vyrábí nové komerční a bytové klimatizace a chladírenské produkty na bázi Microgroove, potrubí mědi o malém průměru.

Medicínského a technického plynu

Share >