Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody

Měď v TZB – její pozitivní zdravotní účinky byly dokázány

cdc_tap.jpg

„Již ve starověku byl tento rudý kov znám pro své hygienické vlastnosti a užíval se především k léčbě infekcí a předcházení nemocem. V současnosti jsou vědecky podloženy i její vynikající účinky v boji proti chřipce, legionářské nemoci, infekcím zažívacího traktu a kožním infekcím, v boji proti nemocničním patogenům a i pro zabezpečení kvality pitné vody."

Stopový prvek, nepostradatelný k životu

Naše tělo obsahuje méně než jeden gram mědi… ale nemůžeme bez ní žít. Jako stopový prvek hraje roli v mnoha fyziologických procesech, například: v nervové soustavě, srdci a cévním systému, při regulaci železa, růstu kostí a pro správnou funkci imunitního systému.

Kvalita pitné vody

Pitná voda jako pramen života tvoří každodenní součást našeho života. V naší moderní společnosti přichází tato voda do našich domácností po dlouhé cestě vodovodním potrubím. Měď se ukázala jako velice účinná látka proti patogenům. Redukuje množení parazitů, řas a bakterií. Měď pomáhá chránit a udržovat pitnou vodu hygienickou. Přes stěnu měděné trubky nic nedifunduje, chrání tak vodu od všech vnějších zdrojů infekce, jako jsou čistící prostředky, insekticidy a organické uhlovodíky.

Role mědi při potlačení bakterie Legionely

 Díky svým antimikrobiálním vlastnostem snižuje měď možnost vzniku biofilmu a množení bakterií. S tím souvisí i její schopnost prevence proti legionářské nemoci. Legionářská nemoc, neboli legionelóza, je infekce dýchacích cest – těžší forma zápalu plic -, kterou způsobuje bakterie množící se ve vodovodních sítích studené nebo teplé vody.
Studie KIWA 1 – což je dlouhodobý test vodovodního potrubí - a následující studie KIWA 2 dalšími argumenty dokázaly, že koncentrace bakterií Legionely ve vodě při 37°C, protékající měděnými trubkami byla desetkrát nižší, než v trubkách z nerezavé oceli nebo ze síťovaného polyetylenu (PEX).

Použití mědi v boji proti nemocničním infekcím

Měď – ve své čisté podobě nebo v podobě slitin – je účinná antibakteriální kontaktní látka. Přesto, že je tato její vlastnost známa, do teď nebyla dostatečně použita v boji proti infekcím, které se dají získat v nemocnicích.

Více klinických studií dokazuje, že použití měděných sloučenin jako základního materiálu – například pro kliky u dveří, vozíky a pracovní povrchy – ve velké míře snižuje přítomnost nemocničních patogenů, rezistentních proti antibiotikům. Z výsledků vyplývá, že v kontaku s mědí se beze zbytku zničí během jedné a půl hodiny.

Celý článek s vědeckou náročností je ke stažení v příloze.

Share >