Technické a medicinální plyny

 1. MEDICINÁLNÍ PLYNY

Nemocnice a podobná zdravotnická zařízení potřebují medicinální plyny, velmi čistý vzduch (medicinální) k dýchání a pro určité případy také vytvoření dostatečného vakua. Všechny tyto atributy je nutno dodat na:            

 • operační sály           
 • jednotky intenzivní péče
 • nemocniční pokoje

medic_plyn_.jpg

Distribuční stanice medicinálních plynů

Plyny jsou dodávány z baterií plynových lahví, stlačený vzduch a vakuum jsou vyráběny na místě, speciálními zařízeními.

Platí zde norma EN 737-3:2000-01 Systémy trubkových rozvodů medicinálních plynů – Část 3: Trubkové rozvody pro stlačené medicinální plyny a vakuum.

Doporučuje se použít měď v těchto systémech.

Měď je odolná vůči většině obvykle používaných medicinálních plynů (a jejich směsím). Převážně jde o dopravu těchto plynů:

 • Kyslík O2
 • Kysličník uhličitý CO2    (musí být v suchém stavu)
 • Rajský plyn N2O
 • Dusík N2
 • Helium He
 • Xenon, Radon, Argon      Xe,  Rn,  Ar

Trubky a tvarovky pro medicinální plyny

Značení:

Trubky musí být permanentně značeny v opakovaných vzdálenostech ne větších než 600mm následujícím způsobem:

 • EN 13348
 • Stav materiálu
 • Vnější průměr x tloušťka stěny
 • Značka výrobce
 • Datum výroby: Rok a čtvrtletí (I až IV) nebo rok a měsíc (1 až 12)

distr_st_kyslik.jpg

Distribuční stanice kyslíku
 1. TECHNICKÉ PLYNY

Technické plyny jsou většinou používány při:

 • svařování a řezání plamenem
 • při výrobních procesech
 • pro analytické účely v laboratořích
 • při nízkoteplotních procesech
 • v aeronautice (např. vzduchoplavba)

Poznámka:

Instalatérské firmy někdy potřebují nakoupit trubku pro klimatizaci, anebo pro medicinální rozvod v kratší délce, než je délka trubky v celém balení. Mají ale obavy, že dělením trubky by její vnitřek byl nepřijatelně znečištěn (trubky jsou zazátkované). Tyto obavy jsou neopodstatněné, pokud se dělení provede opatrně, nástrojem bez použití jakýchkoliv maziv.

Oba oddělené konce je pak ale nutno ihned odhrotovat a zazátkovat.

Pro některé typy rozvodů je požadováno tvrdé pájení anebo svařování v ochranné atmosféře.

Závěr:

Tyto informace jsou uvedeny pro poskytnutí základního přehledu v oblasti průmyslových rozvodů plynu prováděných v TZB.  Pro jejich provádění až do tlaku 5 bar platí  TPG 700 01. Speciálně pro průmyslové plynovody nad uvedenou tlakovou hranici platí norma ČSN EN 15001-1 a ČSN EN 15001-2 a dále TPG 703 01. Platí pro plynovody provozované při teplotě -20 °C až 40 °C a pro provozní tlaky v komerčních a nebytových objektech od tlaku nad 5 bar až do 60 bar včetně (mimo tyto objekty je to již od 0,5 bar).

Další informace v publikaci Měděné trubky v chladírenské a klimatizační technice, pro technické a medicinální plyny

Share >