Solární systémy

Trh se solárně tepelným zařízením je tohoto času největším rostoucím trhem. Každoročním růstem v této skupině o 20 % a více získává tento obchod stále více na významu. K těmto mimořádným výsledkům vedou dvě fakta:

  1. K solárnímu ohřevu pitné vody je v České republice zapotřebí asi 1 až 1,5 m2 plochy kolektoru na osobu. Pro 10,3 milionů obyvatel to znamená potřebu nainstalovat plochu přibližně 10,3 až 15,4 milionů čtverečních metrů kolektorů.
  2.  Odhaduje se, že k možnému použití je asi 80 milionů čtverečních metrů existujících střech. Každoročně na této ploše přibude asi 0,1 milionu čtverečních metrů plochy, vhodné pro využití solárními kolektory. Samotné využívání solární energie v České republice sice nestojí na samém začátku, ale má k dispozici stále rostoucí potenciál svého uplatnění.

Tyto poznatky jsou důležité z toho pohledu, že je zde příležitost pro nasazení této technologie, která je velmi zajímavá pro naše zákazníky, zejména proto, že chrání životní prostředí v širokém okolí. 

Slunce vysílá ve 20 minutách k Zemi tolik energie, kolik spotřebuje lidstvo za 1 rok. Na samotnou plochu České republiky vyzáří Slunce víc než 100- násobek výkonu všech spotřebičů, zde nainstalovaných. Solární energie je největším a nejjistějším zdrojem energie k volnému použití. Postavíme-li 1 m2 plochu kolmo k slunečnímu záření, můžeme přijmout výkon až do 1000 W.

Ale i při zamračené obloze připadne na 1 m2 více jak 100 W. Na 1 rok spočítáno znamená to, že Slunce na 1m2 horizontální plochy v České republice vyzáří 950 až 1200 kilowathodin za rok.

Ve srovnání s pouštní oblastí na rovníku dostaneme, že tam je možno získat z jednoho čtverečního metru 2200 kilowathodin za 1 rok, což je asi dvojnásobek energie k volnému použití. Česká republika je v podstatě celá bohatá na slunce. V porovnání – 1 litr topného oleje má výhřevnost okolo 10 kilowathodin – což představuje okolo 100 litrů topného oleje na čtvereční metr, který nám dodá v České republice Slunce.

Solární energie, která je k dispozici kolísá v širokém rozsahu v závislosti na ročním období. Střední denní hodnota slunečního záření může být v létě více jak 5 krát vyšší než v zimě. Ale i v zimě za jasného dne můžeme denně průběžně získat 3 až 4 kilowathodiny z jednoho čtverečního metru.

U moderních kolektorů je odevzdaný výkon téměř nezávislý na teplotě okolí. Trh nabízí širokou paletu vysoce kvalitních kolektorů a systémů pro rozdílné široké využití jak k ohřevu pitné vody, tak i pro podporu vytápění, ohřev vody v bazénech a doplňkový zdroj tepla. Při procesu ohřevu je také dosahována zvláště vysoká teplota, kterou je možné využít pro technické procesy a rozvod v průmyslu. Patří k tomu praní, oplachování, sušení, desinfikování.

solar_thermal_da_dki_1.jpg

Stáhnite si publikaci: SPRÁVNÁ INSTALACE TEPELNÉHO SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ (v príloze)

Share >