Podlahové vytápění, provedené měděnými trubkami

I. Úvod

Podlahové vytápění je v celé řadě případů velmi vhodný a oblíbený způsob vytápění k dosažení tepelné pohody a to zejména v místnostech, ve kterých pobývají lidé. Porovnáme-li ideální požadavek hygieny prostředí se všemi běžně používanými způsoby vytápění, pak vidíme, že tomuto ideálnímu požadavku se nejvíce přibližuje právě podlahové vytápění (viz obr. č 1)

 

Pro podlahové vytápění je měď velmi vhodným materiálem a to z těchto důvodů:

 • Pro výrobu otopných trubek se používá měď o jakosti Cu-DHP, která je korozivzdorná a má vynikající tepelnou vodivost a velmi vysokou životnost.
 • Trubky jsou testovány podle EN norem, dle DIN a je u nich průběžně kontrolována jejich jakost (spolek RAL).
 • Mají neomezenou odolnost proti stárnutí.
 • Mají jednoduchou spojovací technologii, snadnou montáž a nezůstává žádný odpad, který by zatěžoval životní prostředí.
 • U měděných trubek nedochází k žádné difuzi kyslíku do teplonosné náplně, nedochází k usazování kalu.
 • Měděné trubky a další měděné komponenty vytápěcí soustavy jsou odolné proti vysokým teplotám.
 • Měď má malou tepelnou roztažnost velmi podobnou tepelné roztažnosti mazaniny a proto u podlahového vytápění nedochází při přímém uložení trubek do mazaniny k vzájemnému mechanickému namáhání v takovém rozsahu  jako u jiných typů trubek, což je významným předpokladem pro dlouhou životnost otopného systému.

Měděné trubky pro podlahové vytápění se vyrábějí v provedení měkkém (R 220) a to v těchto dimenzích:

 • 10 x 0,6
 • 12 x 0,7
 • 14 x 0,8

Vyrábějí se pro mokrý nebo suchý způsob ukládání s izolací, nebo bez izolace.

 1. Mokrý způsob ukládání trubky do potěru  (betonového, nebo anhydridového) - s izolací.
 2. Mokrý způsob ukládání do litého asfaltu – bez izolace.
 3. Suchý způsob ukládaní – bez izolace, nebo s izolací.

 

Poznámky:

1. Nově se začaly pro podlahové systémy také vyrábět systémy flexibilních, extrémně tenkostěnných měděných trubek opláštěných v dimenzích: 14 x 2; 16 x 2; a 20 x 2. Pro porovnání: např. trubka 16 x 2 má tloušťku měděné stěny jen 0,35 mm.

2. Použití asfaltové mazaniny se využívá zejména v průmyslu u montážních hal a to pro její pevnost a pružnost. V nedávné obě započalo její využívání pro podlahy ve výstavbě RD (Německo). Je tomu tak také proto, že tato mazanina může být využita zároveň jako nášlapná vrstva v rozličném barevném provedení.

II. Montáž podlahového vytápění

Pokud má být podlahové vytápění řádně provedeno a splňovat představy uživatele nemovitosti, pak je zapotřebí uvědomit si, že mezi tímto typem vytápění a vytápěním realizovaným např. radiátory je jeden velký zásadní rozdíl.

 • Pokud topenářská firma provádí  vytápění pomocí otopných těles (radiátorů), pak osazuje dle technické dokumentace otopná tělesa, jejichž tepelný výkon je zaručen výrobcem těchto těles (tělesa jsou certifikována).
 • V případě podlahového vytápění je výrobcem celkového otopného tělesa montážní topenářská firma. Musí tedy toto celkové otopné těleso (podlahové vytápění kompletně) provést přesně podle návodu výrobce komponentů tohoto podlahového vytápění. Výrobce musí mít „Návod k použití“ který byl certifikován. Firma, která podlahové vytápění provádí, by tedy měla postupovat a to již od projektování, podle tohoto návodu. Tato věc je známa a proto tyto „Návody k použití“, či „Montážní návody“ najdeme obvykle na webových stránkách příslušných výrobců, anebo u jejich obchodních zástupců.

Protože takovýto návod k montáži je značně obsáhlý a protože je možné prostudovat si jej na webu, podíváme se nyní společně alespoň na některé zdánlivě okrajové záležitosti, které s podlahovým vytápěním souvisí.

III. Připomínky k montáži podlahového vytápění.

Projektování podlahového vytápění.

Protože se někdy úroveň projektování značně liší a to již od osoby toho, kdo projekt připravuje, dovolte, abychom názvem „projektant“ označili každého, kdo rozvod navrhuje. Může to být zkušený projektant, ale také jen obyčejný šikovný topenář.

Častá nedopatření:

 • Nevhodné umístění kotle: Při přechodu na podlahové vytápění  u rodinného domu, který je dlouhý 24 m umístil projektant kotel 6 m od levé strany domu a to kvůli tomu, že v tomto místě bylo provedena přípojka plynu. Důsledek – otopný systém nešel hydraulicky vyvážit.
 • Při provádění tepelných izolací nebyla provedena izolační vrstva s ohledem na tepelné ztráty v místnostech, pod kterými nebyla žádná zástavba – bylo nutno systém vytápění doplnit dalšími otopnými tělesy.
 • Cementová mazanina. K této problematice jsou vznášeny časté dotazy stavebníků RD, protože i když si nechají provést vytápění radiátorové, v hale a v koupelně (na WC) často chtějí, aby jim topenářská firma provedla v těchto částech podlahové vytápění. Mazaninu pak připravují sami.
  Předpis pro cementové potěry dle DIN 18 560 díl 1+2, pro podlahové vytápění a podle DIN 4725 T4 je následující:
  Složení potěru:
 • Základní poměr je 1:5, tedy 50 kg cementu : 250 kg štěrkopísku (což je 30 až 36 lopat štěrkopísku 0/8 mm)
 • 16 až 18 litrů vody
 • 500 g (0,5 litru) přípravku ESTROLITH
  Pokud je použita mazanina s použitím bezvodých pojidel AE 20 (anhydridová), je obvykle dodávána firmou v hotovém složení (uvádí se často jako samonivelační).

IV. Závěr

Tak jak jsem uvedl, je podlahové vytápění vytápění výhodné, ale je nutné dát pozor při jeho provádění, tak, aby byla plná spokojenost s jeho užíváním. Někdy je zapotřebí připomenout souvislost s určitou situací a platnými předpisy – narážím tím na to, že z počátku někteří lidé argumentovali tím, že jde o vytápění nezdravé, protože teplo přichází odspodu, ale naše nohy jsou zvyklé spíše na chlad. Proto jsem úvodem ukázal, že podlahové vytápění se skutečně velmi blíží požadavku na ideální vytápění, ale – i zde je zapotřebí, aby se projektant držel platných norem, které uvádí, jaká může být přípustná maximální povrchová teplota podlahy (viz tab. 1). Případné problémy by tedy mohly nastat, jen pokud by norma nebyla dodržena.

Share >

Efektivní stěnové vytápění pro větší pohodlí a úsporu - technika topných stěn s měděnými trubkami dorazila do Evropy! Tato technologie a její efektivita vychází z řešení, které již prokázalo svou účinnost jako nízkoteplotní podlahové vytápění. Varianta vytápění stěn nabízí způsob, jak v domácnosti zlepšit energetickou účinnost a může být cenná u nízkoenergetických budov. Vytápění stěn lze přizpůsobit většině projektů a díky nízké provozní teplotě a vynikající tepelné vodivosti mědi dokáže uspořit energii. Měděný systém vytápění stěn také nabízí vysokou hodnotu, pokud jde o komfort a kvalitu ovzduší interiéru. A konečně trvanlivost a nepropustnost mědi zaručují mnoho let provozu bez nutnosti jakékoli rutinní údržby.
10/11/2014
Někdy stavitelé upadnou do rozpaků, když se musí rozhodovat pro topný systém. Panelové vytápění, radiátory nebo kamna, či mají zvolit průtokové ohřívání nebo sálavé vytápění? V dnešní době se nabízí moderní řešení na ekonomické využití topiva v kotlech, pomocí regulačních zařízení a izolace se dnes dají vytvořit účinné vytápěcí systémy, přičemž rozměry zařízení jsou čím dál menší.
10/11/2014