Zemní plyn a PB

Rozvody plynu

Musejí být provedeny podle TPG 700 01 a v souladu s ostatními plynárenskými předpisy, zejména pak s normou ČSN EN 1775. Montážní zásady jsou uvedeny v brožuře „Měděné trubky a tvarovky v technických zařízeních budov“.

Poznámky:

  • může být použita pouze základní řada trubek podle ČSN EN 1057 + A1
  • mají se používat spoje nerozebíratelné, a to spoje tvrdým pájením, lisováním, anebo svařováním
  • spoje rozebíratelné jsou povoleny pouze v nezbytných případech (pro připojení k armaturám), těsnění musí být certifikované pro daný spoj a použitý plyn
  • pro pájení plynových rozvodů mohou být použity pouze tvarovky podle ČSN EN 1254-1
  • tvarovky pro lisované spoje musí být označeny podle TPG 700 01 žlutou barvou, nápisem GAS, nebo PLYN, dále na nich musí být uvedena hodnota PN (např PN 6) a odolnost tvarovky proti vysokým teplotám GT (např. GT/5 – odolnost proti vysokým teplotám při nejvyšším provozním tlaku 5 bar). Barva těsnícího kroužku je žlutá, nebo špinavě bílá.
  • montáž plynových rozvodů může provádět pouze pracovník, který má výuční list, „Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133“ (v něm každého půl roku potvrzenu odbornou praxi, prodloužení platnosti za 3 roky), nebo „Osvědčení o proškolení a přezkoušení z odborné způsobilosti k montáži lisovaných spojů na potrubí z měděných materiálů“ (platí 5 let) a dále „Osvědčení od TIČR (platí 5 let) a firma musí vlastnit oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení.

gas_titel.jpg

Měděný rozvod plynu a lisované tvarovky našich členů

Měděný rozvod plynu, provedený s použitím lisovaných tvarovek, má všechny svoje části, tedy i lisované tvarovky, ve shodě se zák. 22/1997 Sb. a také s nařízením vlády 163/2002 Sb. Spoje provedené lisovanými tvarovkami určenými pro rozvod plynu, vykazují odolnost proti vysokým teplotám ve smyslu ČSN EN 1775. Dokladem této skutečnosti jsou certifikáty lisovaných tvarovek určených pro rozvod plynu, které najdete např. u firmy SANHA na jejích webových stránkách www.sanha.cz , anebo firmy VIEGA na stránkách www.viega.cz. Tyto certifikáty byly vystaveny jak národními, tak také i uznávanými mezinárodními akreditovanými organizacemi. Na těchto tvarovkách najdete také další důležitý údaj – značku kvality, která zaručuje jejich vysokou úroveň.

Užitečné odkazy:

Měděné trubky - proč pro PLYN?

Revize TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

Rozvod plynu z medených rúrok - Nové Technické pravidlo plyn TPP 700 01

Share >

Měď v systémech zásobování plynem

Podívejme se společně na jednotlivá kritéria, abychom mohli objektivně posoudit postavení měděných rozvodů ve vztahu k jiným nabízeným systémům, a abychom mohli posoudit, zda přízeň našich zákazníků je opravdu zasloužená.