Montážní kurz "Rozvody vody, vytápění a plynu měděnými trubkami"

Datumzačátku: 
01/01/2015
Datumkonce: 
31/12/2015
Početúčastníků: 
10
Kurz je jednodenní. Zabývá se především těmi montážními zásadami, které jsou nezbytné pro správnou instalaci měděného potrubí v oblastech rozvodů vody, vytápění a plynu. Je vhodný pro ty instalatéry, kteří až dosud neměli možnost seznámit se s technologií montáže měděných rozvodů.

Absolventi dostávají příručku "Měděné trubky a tvarovky v technických zařízeních budov - Montážní pokyny". Zájemci o tento kurz si mohou dohodnout termín a také i místo konání individuálně, bude přihlédnuto k potřebám firmy (Potřebný počet účastníků je 8 až 12).

Share >

Publikace
Podlahové vytápění je nízkoteplotní vytápěcí systém s teplotou přívodu typicky 45° C nebo nižší, s velkou plochou povrchu, kdy podlaha místnosti prakticky tvoří obří radiátor. Sálavé teplo podlahy způsobuje menší turbulence vzduchu v místnosti a příjemnější vnitřní klima, než vytápění tradičními nástěnnými radiátory. Lepší rovnoměrnost teplot a přímé sálání tepla vyzařováním umožňují bez omezení komfortu snížit teplotu vzduchu v místnosti o několik stupňů. Odhaduje se, že každý 1° C snížení teploty dokáže uspořit přibližně 6% nákladů na vytápění.
24/07/2019