Knihovna

To, aby výrobky a také i sestavy, provedené z těchto výrobků měly požadované užitné vlastnosti a životnost, zaručuje soubor legislativních opatření, jimiž je vyžadována „Shoda se stanovenými fyzikálními vlastnostmi“ . U nás je to především  zák. 22/1997, který stanoví, že u výrobků musí být prokázána shoda a vládní nařízení 163/2002, které určuje, jakým způsobem bude shoda prokázána.

Pro měděné trubky a tvarovky pro rozvod médií ve stavebnictví je stanoveno prokazování shody certifikací. K certifikaci musí být dodán výrobek a technická dokumentace, která musí obsahovat návod k použití. Tento návod k použití je někdy označován i jinými názvy, jako např. „Podniková norma“ atd.

10-good-reasons-9.jpg

Je pochopitelné, že celý uvedený systém bude řádně fungovat jedině tehdy, pokud realizaci montážních celků, tedy montáž vodovodu, plynovodu, vytápěcí soustavy budou provádět pracovníci řádně vyškolení a seznámení  s návodem k použití – tedy s montážním návodem tak jak byl certifikován a jak jej udává výrobce. Školení,  směřující k tomuto cíli provádí pro měděné výrobky Středisko mědi a také i zástupci výrobců jednotlivých měděných soustav, nebo měděných komponentů (Cu trubky, tvarovky atd).  K masivnímu nástupu měděných výrobků do TZB u nás došlo až po roce 1995 a je pochopitelné že s ním bylo spojeno i příslušné vzdělávání všech zainteresovaných odborníků, především však instalatérů a projektantů. Na těchto vzdělávacích akcích byla kromě přenášky a příslušné ukázky (cvičení) také předávána odborná literatura. S rozvojem didaktické techniky pak to byla nabídka DVD a s rozvojem internetu nabídka odborné problematiky, uvedené na našich webových stránkách.

Středisko mědi rovněž vždy sledovalo vývoj příslušné odborné legislativy, účastnilo se připomínkového řízení k jednotlivým předmětným normám (viz TPG 700 01 atd). Rovněž považovalo za svoji povinnost, přenášet  důležité informace z této oblasti do odborné praxe, tedy předávat je projektantům a instalatérům.  Zvláštní, významné  postavení pak vždy mělo předávání odborných poznatků mladým odborníkům, studentům a učňům. Šlo o kurzy, semináře a rovněž o speciální akce AMOS, pořádané především pro učitele odborných předmětů.  Aby docházelo k potřebnému sladění, mnohé akce prováděny ve spolupráci s CTI ČR.

Je zřejmé, že naším hlavním cílem vždy bylo a je, podat co nejvíce informací jak odborníkům, tak také i široké veřejnosti  o měděných výrobcích  a jejich správném použití. Jedině tak může dojít ke správné a kvalitní montáži finálních výrobků z mědi, tedy vytápění, rozvodů vody a plynu. Využijte proto prosím naší nabídky webových stránek na kterých je uvedena nabídka publikací, odborných článků, poradenské činnosti a případně i vhodného školení.

Kliknětě pro:

Publikace

Videá

Share >

Publikace
Vo svete elektroniky, komunikačných technológií a nebývalého tempa sociálnych a priemyselných zmien nadobúda meď prvý ľudstvu známy kov na dôležitosti, ako nikdy predtým. Moderná civilizácia by neexistovala bez elektrickej energie. Tá je závislá na medi nielen pri výrobe, ale i pri prenose a spotrebe. Bez medi by boli ochromené všetky komunikačné siete, všetka doprava po zemi, mori i vzduchu. Moderné technológie by sa stali neuskutočniteľným snom, výnimkou drahých kovov je meď najúčinnejším vodičom elektrickej energie dodávanej do našich domovov a na naše pracoviská. Medené rúrky sa používajú pri dodávke teplej i studenej vody, plynu aj vykurovania do domovov, a meď je dôležitým materiálom pri využívaní a vývoji obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltaika, solárne tepelné čerpadlá, tepelné čerpadlá, veterná energia…atď.).
28/01/2019