Kombinace mědi a oceli v instalacích topení

rezcsoszereles_zartfutu.jpg

Měděné trubky a ocelové radiátory lze v uzavřených topných systémech bez problémů kombinovat

Teplovodní topná zařízení se dnes téměř výhradně zhotovují jako uzavřené systémy: V topném zařízení neustále cirkuluje tatáž voda a zařízení je chráněno proti vnikání vzduchu. Kyslík, který je zpočátku ve vodě, je po uvedení do provozu vypuzen ohřevem vody.
Chemické reakce, které mohou vést ke zničení méně ušlechtilého materiálu (oceli) tak nemohou nastat. Proto není u teplovodního topení nutné respektovat pravidlo směru proudění. Měděné trubky a topná tělesa z oceli lze bez problémů kombinovat.

ikon_kez.gif

U uzavřených topných zařízení není nutné pravidlo směru proudění dodržovat.

 

34.jpg

Způsob fungování membránové expanzní nádoby

Voda se při zahřátí rozpíná a při ochlazení se opět smršťuje. Aby bylo možné tyto změny zachycovat, montují se do topných zařízení expanzní nádoby.
Aby do topné vody nemohl ze vzduchu proniknout nový kyslík, je i expanzní nádoba vůči vzduchu odstíněna. Jako expanzní nádoby se u většiny topných zařízení používají uzavřené membránové expanzní nádoby. Ty jsou zpravidla vybaveny náplní z dusíku. Vzdušný kyslík se nesmí do topné vody dostat.

ikon_kez.gif

Membránové expanzní nádoby je vždy nutné dimenzovat dostatečně velké.

ikon_nagyito.gif

Pro součásti z hliníku (topná tělesa atd.) ve styku s horkou vodou není současná přítomnost mědi a měděných materiálů kritická pouze tehdy, když do topné vody nemůže prakticky pronikat kyslík.
Nejen s ohledem na tento případ je nutné použití plastů při výrobě topení hodnotit spíše kriticky, protože kyslík může skrz plasty difundovat a proniknout do topné vody.
Neustálá přítomnost kyslíku v topné vodě tak mimo jiné vede k plošné korozi ocelových částí. Tím dochází k zvýšenému uvolňování produktů koroze a následně například k zanášení zařízení nebo potrubí podlahového vytápění.
U velkých starších zařízení lze příležitostně nalézt otevřené expanzní nádoby. Jedná se o ocelové nádrže otevřené směrem nahoru s potrubním spojením na topnou síť, ve kterých se hladina vody mění podle teploty vytápěcí vody. Tyto expanzní nádoby musejí nýt umístěny v nejvyšším bodě topného systému. Nádoba se při tom umísťuje ve stoje, aby dotyková plocha vody se vzduchem zůstala malá. Tak do topné vody prakticky neproniká nový kyslík.

U otevřených expanzních nádob je nutné velmi přesně nastavit oběžné čerpadlo. Jestliže je tlak oběžného čerpadla příliš vysoký, může docházet k neustálému proudění expanzní nádobou a tím k nepřetržitému přijímání kyslíku ze vzduchu.

Share >