Kombinace mědi a oceli ve vodovodních instalacích

Stává se, že měď se kombinuje dohromady s pozinkovanými ocelovými trubkami nebo ohřívači pitné vody z oceli. V takových případech je nutné učinit speciální preventivní opatření, aby se ocel nezničila.

Je nutné instalaci provádět podle tzv. pravidla pro směr prouděn, které zní:

ikon_kez.gif

Měď ve směru proudění vody následuje až po oceli.

 

Pro instalatéra je velice důležité, aby toto pravidlo dodržel. Jestliže je nedodrží a vznikne škoda na ocelových součástech, zůstává odpovědnost na instalační firmě, i kdyby škoda vznikla z jiného důvodu. Firma by musela existenci jiných důvodů prokázat, což je dodatečně velmi obtížné a nákladné. V každém případě by měla problémy se zákazníky, soudy a pojišťovnami.

Potrubí pro pitnou vodu z pozinkované oceli lze nalézt především u modernizací starých objektů. Zde je při opravách, rozšíření nebo dílčích sanacích nutné dbát zejména na dodržování pravidla proudění. U novostaveb k této situaci běžně nedochází, protože se celý potrubní systém účelně staví z měděných trubek.

 

 

31.jpg

Špatně: ocel je ve směru proudění až po mědi

30.jpg

Správně: měď je ve směru proudění až po oceli
 

Kombinace měď-ušlechtilá ocel
Kombinace mědi a ušlechtilé oceli je možná bez jakéhokoliv dodržování pravidla proudění.

ikon_nagyito.gif

Jestliže se v instalacích pitné vody ocel a měď zkombinuje v chybném pořadí, nepomůže ani zabudování dělicího prvku (např. z plastu nebo červeného bronzu). Pravidlo směru proudění je nutné vždy dodržet.
Pravidlo proudění u pitné vody (studené i teplé) platí proto, že tato voda obsahuje mnoho kyslíku. Ten může uvolňovat ionty mědi, které pak způsobí u ocelového a pozinkovaného potrubí bodovou korozi.

 

32.jpg

Napojení ohřívače pitné vody. Přívod vody – pozinkovaným potrubím. Ohřívač nemusí mít ochranu vnitřního povrchu

Ohřívače a zásobníky pitné vody z oceli se používají v mnoha instalacích a lze je při dodržení jistých zásad bez problémů kombinovat s potrubními sítěmi z měděných trubek.

Především je zapotřebí rozlišovat mezi systémy bez cirkulačního potrubí a systémy s cirkulačním potrubím.
(V cirkulačním potrubí ohřátá voda pomocí čerpadla cirkuluje, aby uživatel při stáčení dostal ihned teplou vodu.)

 

33.jpg

Napojení ohřívače pitné vody (s cirkulačního potrubím) Ohřívač chrání obětní anoda.

V systémech s cirkulačním potrubím nelze dodržet pravidlo směru proudění. Proto je nutné ocelový ohřívač pitné vody speciálně chránit. Ohřívače pitné vody z oceli jsou výrobcem chráněny různými způsoby a to ochrannými vrstvami, např. smaltováním nebo povrstvením plastem. Navíc jsou často chráněny takzvanými obětními anodami. Méně ušlechtilý kov než ocel (např. hořčík) je zaveden do ohřívače pitné vody. Tento kov se obětuje pro ocel, tj. je místo ní zničen. Obětní anody je nutné pravidelně udržovat a na konci jejich životnosti je vyměnit.

U takto chráněných ocelových ohřívačů pitné vody může být přívodní vedení z měděné trubky.

Ohřívače pitné vody z materiálů odolných proti korozi (např. ušlechtilá ocel) nevyžadují pro spojení s měděnou trubkou žádnou speciální ochranu.

Share >