Lisované spojení

rezcsoszereles_presfitting.jpg

Výběr lisovaných tvarovek

Lisované spojení je možné použít na měkké, polotvrdé a tvrdé měděné trubky. K dispozici je kompletní program tvarovek ke spojování měděných trubek s vnějšími průměry od 12 do 108 mm.
Lisovací tvarovky jsou vyrobeny z mědi nebo červeného bronzu; pro přechody se nabízejí lisovací tvarovky se šroubením.

Na trhu jsou k dostání různé systémy lisovacích tvarovek, které se liší funkčním tvarem.
Pro instalace plynu musejí lisovací tvarovky mít vyznačeno:

 • označení žlutou barvou, nebo nápis GAS, příp. PLYN
 • hodnotu PN
 • odolnost tvarovky proti vysokým
 • teplotám GT (např. GT/5)

rezcsoszereles_berendszer.jpg

Systém B

rezcsoszereles_arendszer.jpg

Systém A
ikon_kez.gif

Při lisování je velice důležité, aby stále dodržovat montážní návod daného výrobce a používat pouze lisovací nástroje, které výrobce schválil.
Lisovací nástroje je nutné pravidelně kontrolovat z hlediska funkčnosti a opotřebení.

U lisovaných tvarovek se vyžadují tyto vlastnosti:

 • odolnost proti vysokým teplotám
 • odolnost proti stárnutí
 • odolnost proti mechanickému zatížení
 • trvalá zatížitelnost do 110°C/16 bar

Oblasti použití:

 • pitná voda (studená a teplá)
 • vytápění
 • provozní voda ze zařízení na zužitkování dešťové vody
 • stlačený vzduch do 16 bar
 • domovní rozvody plynu
 • solární vytápění

Použitelnost tvarovek pro jednotlivá média je dána vhodným typem použitého těsnění lisovací tvarovky (těsnícího kroužku) .
Těsnění vždy musí prokazatelně vyhovovat provozním podmínkám. Např vhodné těsnění pro rozvody plynu je HNBR (akrynitril-butadien-kaučuk). Jednotliví výrobci musejí mít svoje tvarovky certifikovány. Proto je vždy nutné dbát na pokyny výrobce.

rezcsoszereles_koteshelya.jpg

Lisovaný spoj – systém A

rezcsoszereles_koteshelyb.jpg

Lisovaný spoj – systém B

Pracovní postup při lisování:

rezcsoszereles_preseles1.jpg

Měděnou trubku pravoúhle zkrátit, uvnitř a vně zbavit otřepu. Odstranění otřepu je velice důležité, aby se zabránilo poškození těsnicího prvku.

rezcsoszereles_preseles2.jpg

Označit hloubku zasunutí, abychom ihned poznali, zda trubka během montáže nevyklouzla z tvarovky.

rezcsoszereles_preseles3.jpg

Zkontrolovat správné uložení těsnicího prvku – nepoužívat olej a tuk.

rezcsoszereles_preseles4.jpg

Tvarovku resp. trubku při lehkém otáčení nasunout resp. zasunout.

rezcsoszereles_preseles5.jpg

Zvolit lisovací čelist, otevřít, kolmo nasadit na drážku lisovací tvarovky a zahájit lisování.
Při lisování působí velmi velké síly několika tun – pracujte opatrně!
Používejte pouze povolené lisovací nástroje.

rezcsoszereles_preseles6.jpg

Zalisované spoje označte.
Tímto způsobem se okamžitě a jednoznačně zkontroluje, zda je spojení již lisované.

Share >