Amos 2017

V rámci cyklu „Nové trendy a technologie v oblasti TZB“ uspořádal dne 10. ledna 2017 Cech topenářů a instalatérů ČR ve spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová, příspěvková organizace, za přispění Střediska mědi odborný kurz AMOS. Kurz byl zaměřen na téma „Úprava a desinfekce pitné vody podle platné legislativy“, „Použití antimikrobiálních konstrukčních materiálů“ a „Soutěžní akce měděných rozvodů v roce 2017“.

Odborný kurz AMOS byl určen učitelům Středních odborných škol a učilišť, projektantům, pracovníkům instalatérských firem, a to jak z pohledu získání nových informací v oblasti normalizace, tak i z pohledu možné ochrany proti legionellám v pitné vodě a žloutence využitím vhodných konstrukčních materiálů v TZB. Uvedeným cílovým skupinám byly v rámci tohoto školení poskytnuty velmi kvalitní přednášky.

Zahájení provedl Ing. Andrzej Bartoś, ředitel školy a předseda sekce Vzdělávání. Úvodní slovo přednesl Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR.

První přednášku na téma „Úprava a desinfekce pitné vody podle platné legislativy“ přednesl Ing. Jakub Vrána, Ph.D. z VUT Brno. Účastníci školení byli seznámeni nejen se samotnou obsahovou náplní této legislativy, ale také s přímým vztahem k odborné praxi při úpravě a desinfekci pitné vody.

Na uvedenou problematiku z normalizační oblasti navazovala přednáška „Použití antimikrobiálních konstrukčních materiálů v rozvodech pitné vody“, která se zabývala, jak praxí v projektování, tak i pracovní činností samotných instalatérů.

 

Další téma v této skupině přednášek pak bylo „Použití antimikrobiálních materiálů u zařizovacích předmětů TZB. Program Cu+“. Obou přednášek se zhostil Mgr. Zdeněk Měřinský, který zastoupil nemocného Ing. Mojmíra Kelču ze Střediska mědi EIM.

V posledním bloku pohovořil Mgr. Zdeněk Měřinský o soutěžních akcích měděných rozvodů v roce 2017. Seznámil všechny přítomné s organizací 11. ročníku celostátní internetové soutěže „MĚĎ 2017“ pro žáky SOŠ a SOU. Cílem soutěže je vytvořit a prohloubit znalosti o mědi, možnosti použití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB). Nabyté znalosti mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěž proběhne prostřednictvím internetu.

Podal rovněž informace o 20. ročníku soutěže „UČEŇ INSTALATÉR 2017“, která proběhne ve třech kolech - školní kola, krajská kola a ústřední kolo. Finále soutěže se bude konat 25. - 27. dubna 2017. Slavnostní vyhlášení vítězů bude dne 28. dubna 2017 v 11:30 hodin v Rotundě pavilonu „A“ na brněnském výstavišti. Soutěž má za účel podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšovat a vyrovnávat úroveň výuky na jednotlivých školách, pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

Na závěr akce bylo účastníkům vydáno „Osvědčení o absolvování vzdělávací akce„ a odborná literatura měděných rozvodů v TZB.

Mgr. Zdeněk Měřinský
zástupce ředitele
SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Share >

Zdravá pitná voda

Při hodnocení vnitřních rozvodů vody, prováděných měděným potrubím vychází naprosto jednoznačně, že jde o moderní, úspěšnou technologii, která přináší investorovi konečné úspory a spokojenost svojí velmi dlouhou životností a provozní splehlivostí.