Celostátní soutěž MĚĎ 2015 pro žáky SOŠ a SOU.

Budoucí mladí odborníci učni a studenti jsou na svoje budoucí povolání připravováni v učilištích a středních odborných školách, kde je vždy učeními osnovami pokryt potřebný rozsah jejich odborných znalostí. Kromě toho je ale vhodné, aby přístup těchto žáků ke studiu byl aktivní. Jednou z cest, jak takovýto přístup vyvolat, je jejich účast na odborných akcích nadstandardního charakteru, které svým obsahem dokáží významně zvýšit rozsah odborných vědomostí a dovedností jak učňů, tak i studentů.

Proto je pro tyto žáky každoročně pořádána soutěž Měď roku. Její význam a tradici dokládá to, že letos se bude konat již po deváté a její název je proto „9. Ročník celostátní soutěže MĚĎ 2015 pro žáky SOŠ a SOU“.

Tuto soutěž vyhlašuje SŠ polytechnická Brno, Jílová 36g a to z pověření CTI ČR a Střediska mědi. Soutěž je pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU a jejím konkrétním cílem je, vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnostech využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB).

Podmínky přihlášení se do soutěže jsou tyto: 

11.jpg

Měděná trubka
 • Každá SOU s učebním oborem instalatér a každá SOŠ může přihlásit neomezený počet žáků.
 • Doporučuje se přihlásit žáky posledních ročníků, ale není to podmínkou.
 • Přihlášení se do soutěže je možno provést:
  • on-line na adrese: www.copperschool.com  a to vyplněním elektronické přihlášky a jejím odesláním na registraci.
  • stáhnutím přihlášky v Excelu ze stránky soutěže, vyplněním v počítači a následným zasláním -  zodpovědným pedagogem na e-mailovou adresu sou@jilova.cz  , nebo bartos@jilova.cz .
  • výběr žáků do soutěže na jednotlivých školách zabezpečí zodpovědný pedagog.

Na vysvětlenou: Zodpovědný pedagog je ten z pedagogů, který se v rámci školy uvolí k organizačnímu řízení této soutěže na škole. Je to tedy tak, že i samotní pedagogové každoročně významnou měrou přispívají k tomu, aby soutěž měla po organizační stránce hladký průběh.

Samotná soutěž proběhne na webové stránce Střediska mědi www.copperschool.com  a to 18. 3. 2015 od 14.00 hod., dále 20. 3. 2015 od 9.00 hod.  a 24. 3. 2015 od 14.00 hod.

Přihlášky do této soutěže je nutné zaslat do 4. března 2015 do 16.00 hod.

Je vhodné ještě podotknout, že soutěž má mezinárodní charakter, účastní se jí vždy žáci České republiky, Slovenské republiky a také i žáci maďarských škol. Přispívá to nepochybně ke srovnání odborných znalostí v mezinárodním měřítku a také to umožňuje porovnat úroveň znalostí a studijní snahy žáků v uvedených státech. Pro úplnost ještě uvádím účast žáků z jednotlivých států v minulém roce. Bylo to:

 • Maďarsko: 290 žáků ze 27 škol
 • Česká republika: 413 žáků ze 33 škol
 • Slovenská republika: 189 žáků z 19 škol

Myslím, že uvedená čísla dokazují, že o soutěž je mezi studenty a učni zájem a lze si jen přát, aby se i letos soutěže „9. ročník celostátní soutěže MĚĎ 2015 pro žáky SOŠ a SOU“ zúčastnil co největší počet budoucích mladých odborníků.

Podrobné pokyny k uvedené soutěži jsou na adrese: www.copperschool.com

Share >