Montážní příručka v novém formátu

Publikovali jsme 3. vydání naší montážní příručky MĚDĚNÉ TRUBKY A TVAROVKY V TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH BUDOV - vytápění, voda, plyn, topné oleje, stlačený vzduch.

Největší změnou je nový formát publikace A5, doufáme, že vám umožní použití přímo na místě při instalaci. Také se změnily některé normy, např. ČSN EN ISO 9453 „Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary” podle které se označují měkké pájky pro pájení měděných trubek.

Publikaci si můžete stáhnout zde: MONTÁŽNÍ POKYNY nebo si objednejte výtisk emailem.

Share >