Nová publikace: Měděné trubky v chladírenské a klimatizační technice, pro technické a medicinální plyny

Jako materiál, užívaný pro výrobu potrubí, zastává měď význačné místo pro svou odolnost vůči nízkým teplotám, výbornou teplotní vodivost a použitelnost v oblasti chladírenské a klimatizační techniky. Tyto a další vlastnosti vedly k tomu, že měděné potrubí získalo významné postavení v oblasti technických a medicinálních plynů.

Díky tomuto návodu by měl projektant i profesionální instalatér získat přehled o možnosti použití měděných trubek a vhodných tvarovek, o zvláštnostech při používání, ale i o pravidlech, která je třeba dodržovat.

Nová publikace ke stáhnutí zde: Měděné trubky v chladírenské a klimatizační technice, pro technické a medicinální plyny

Share >