Nové trendy a technologie v oblasti TZB

Odborný kurz AMOS v rámci cyklu nové trendy a technologie v oblasti TZB.

Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci se Střední školou stavebních řemesel, Pražská 38b, Brno-Bosonohy, Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje za přispění Evropského institutu mědi pořádá 1. února 2018 v areálu SŠP, Jílová 36g, Brno odborný kurz AMOS v rámci cyklu NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI TZB ROZVODU MĚDĚNÝCH TRUBEK.

 
Lektoři:
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Ing. Mojmír Kelča
Mgr. Zdeněk Měřinský
 
Odborný garant: Ing. Mojmír Kelča

Program:

08.30 Registrace
09.00 Zahájení – úvodní slovo
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR
Ing. Josef Hypr, ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy
09.10 – 10.35 Nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně
10.35 – 11.30 Měděné trubky v chladírenské a klimatizační technice
Ing. Mojmír Kelča, Evropský institu mědi
11.30 - 12.00 Měděné trubky pro technické a medicinální plyny
Ing. Mojmír Kelča, Evropský institu mědi
12.00 hod Oběd
12.30 – 13.30 Soutěžní akce měděných rozvodů v roce 2018 a výdej odborné literatury
Mgr. Zdeněk Měřinský, zástupce řed. Střední školy stavebních řemesel, Brno-Bosonohy
 
Odborný kurz je určen učitelům Středních odborných škol a učilišť, projektantům, pracovníkům instalatérských firem, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z pohledu praktického použití jednotlivých soustav a jejich komponentů. Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Bude také možnost doplnit si odbornou literaturu vztahující se k montáži a výpočtům měděných rozvodů v TZB.
 
Vzdělávací program kurzu AMOS číslo akreditace č.j.: MSMT-35819/2013-1 uděleno MŠMT.

Share >