Ohýbačky a ohýbání měděných trubek

Ohýbání trubek je jednou ze základních řemeslných dovedností a každý řádně vyučený instalatér, nebo zámečník, prostě každý odborník od „černého řemesla“ tuto dovednost nepochybně dokonale ovládá. Přesto se ale někdy stane, že výsledek není takový, jaký by měl být. Aby naše posuzování nemělo příliš široký záběr, zaměřme se na ohýbání měděných trubek pro rozvody pitné vody, plynu a vytápění. Pro tento účel se mohou používat pouze trubky, vyrobené podle ČSN EN 1057. To, že se jedná opravdu o správnou trubku, poznáme podle závazného označení na jejím povrchu

 

ohybani1.jpg

Obr. č. 1 Značení měděných trubek

První věcí, které si musíme povšimnout je to, jaké vlastnosti má materiál trubky, kterou ohýbáme. Je to důležité proto, že měděné trubky se vyrábějí ve třech jakostních provedeních a to jako měkké R 220, polotvrdé R 250 a tvrdé R290. Místo zápisu R 250 se někdy používá značka.

Každý z těchto zápisů vždy znamená minimální pevnost v tahu Rm a to v [MPa]. V montážní literatuře se pak uvádí, jakým způsobem lze tyto měděné trubky ohýbat zastudena (viz tab. A).

Z tabulky A je vidět, že měkké měděné trubky lze ohýbat ručně, anebo s hýbacím nástrojem (ohýbačkou). Tyto trubky se až do průměru 22 mm dodávají ve svitcích. Pro jejich ohýbání platí zásada, že při ručním ohýbání je minimální poloměr ohybu r ≥ 6 • da a při ohýbání pomocí ohýbačky je minimální poloměr ohybu r ≥ 3 • da (viz obr. č. 2).

Trubky polotvrdé R 250 a tvrdé R 290 se musejí ohýbat pouze ohýbačkou, ale je nutno zdůraznit, že vhodnou ohýbačkou. Právě tato skutečnost není často doceňována a to zejména u trubek polotvrdých a tvrdých. Na našem trhu je naprostý dostatek vhodných ohýbaček, které nabízejí renomované firmy.

Bohužel, mnozí instalatéři si ale neuvědomují jeden zásadní, velmi důležitý fakt a to skutečnost, že ke každé ohýbačce patří návod na její správné použití. V tomto návodu vždy výrobce udává, pro jaký typ trubek je jeho ohýbačka určena.

 

 

ohybani2.jpg

Obr. č. 2 Poloměr ohybu

 

Při ignorování této skutečnosti se potom stává, že k ohýbání trubek polotvrdých, anebo dokonce i trubek tvrdých je používána ohýbačka, která je určena výhradně pro trubky měkké R 220. Výsledek pak tomu odpovídá – trubka je ohnuta tak, že její průřez v místě ohybu je zmenšený, na vnitřní straně ohybu je vytvořenou zvlnění a někdy jsou vytvořeny dokonce zlomy a trhlinky.

Závěr je jednoznačný – určitou ohýbačku, např. ruční ohýbací kleště, můžeme použít pouze v rozsahu, který stanoví její výrobce.

Protože ale dokonalejší ohýbačky jsou obvykle dražší, firmy často zkoušejí s ohýbačkami, které jsou určeny výhradně k ohýbání měkkých měděných trubek R 220, ohýbat také trubky polotvrdé R 250. Zjišťují potom, že někdy to jde – např. u některých značek trubek a někdy to zase u jiných polotvrdých trubek nejde a vyslovují svoji nespokojenost s kvalitou těch trubek, u kterých to nejde.

Podívejme se nyní na to, zda tato nespokojenost je, anebo není oprávněná. Odpověď nám nepochybně poskytne posouzení mechanických vlastností měděných trubek tak, jak jsou vyráběny renomovanými výrobci podle normy ČSN EN 1057  (viz. Tab. B).

 

Z tabulky B vidíme, že u polotvrdých trubek R 250 je tvrdost a tedy také pevnost trubek vyšší než u trubek měkkých R 220 a navíc norma připouští určité rozmezí.

Také tažnost je proměnlivá a to ve stanovených mezích. Proto - pokud se stane, že vezmeme v určitém pevnostním označení (např. R 250) měděnou trubku, která je správně vyrobena, ale její mechanické vlastnosti jsou v daném rozmezí příznivější pro ohýbání (menší pevnost a tedy nižší tvrdost a větší tažnost), trubka ještě jde ohnout i nevhodnou ohýbačkou (ohýbacími kleštěmi).

Pokud ale vezmeme rovněž správně vyrobenou měděnou trubku, která ale má v rozmezí daném normou vyšší pevnost a tady vyšší tvrdost (a menší tažnost), pak takovou trubku nejsme schopni touto jednoduchou ohýbačkou správně ohnout.

Úvaha, kterou jsme provedli nám jednoznačně ukázala, že chyba není na straně výrobce trubek, ale opět nás přivedla k tomu, že jedině správným řešením je – použít vždy správnou ohýbačku, u které výrobce garantuje kvalitně provedený ohyb a to nejen pro trubky měkké R220, ale také i pro trubky polotvrdé R 250, nebo pro trubky tvrdé R290.

Považuji ale ještě jednou za nutné zdůraznit, že posouzení, které jsme provedli, platí pro trubky vyrobené podle ČSN EN 1057, tedy pro trubky, které jsou určeny pro rozvody vody, vytápění, rozvody plynu a topných olejů v TZB. Je také vždy vhodné, nakupovat výrobky renomovaných výrobců, kteří za svoje výrobky plně ručí.

 

Share >