Regulace, související s hygienou pitné vody, vliv na trh v dlouhodobém horizontu

Materiály a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou: Regulace, související s hygienou pitné vody, vliv na trh v dlouhodobém horizontu Evropské asociace zvou hosty k účasti na jednání se zástupci Evropské komise pro pitnou vodu

Düsseldorf, 17. března 2015 – přední evropská sdružení z odvětví vodárenství, průmyslu primárních materiálů a výrobců konečných produktů v sektoru pitné vody zvou hosty na společně organizovanou akci, konanou 19. a 20. května, k projednání implementace směrnice EU o pitné vodě v kontextu dalších legislativních rámcových podmínek. Jde o projednání v expertním panelu, zahrnujícím členy nejvyšší úrovně Evropské komise a národních regulátorů.

Posuzování zdravotní bezpečnosti materiálů a výrobků, přicházejících do styku s pitnou vodou, ustanovené v článku 10 Směrnice o pitné vodě (DWD 1998), jakož i volný pohyb zboží, popsaný v článku 34 Smlouvy o fungování Evropské unie, nepředstavují jen centrální hodnotové standardy členů zde působících sdružení, jako je EurEau, European Copper Institute, Plastics Europe a Aqua Europa, ale mají širší význam. Zdá se však, že ani po letech úsilí na politické i průmyslové úrovni nejsou ve sjednocené Evropě k dispozici specifická pravidla pro jejich garantovanou implementaci.

Při absenci funkčních schémat celoevropské jednotné verifikace a akceptace materiálů a výrobků pro pitnou vodu (EAS) se některé státy namísto toho dohodly na společném postupu nebo se jinak národně specificky snaží o soulad s požadavky DWD '98. Ale takový záplatovaný plášť nedokáže plnit požadavky na srovnatelně vysoká kritéria ochrany zdraví, ani na skutečně volný trh.

Evropské řešení je naléhavě nutné

Z hlediska vodárenského, materiálového a výrobního průmyslu je proto naléhavě potřebný jednotný horizontální evropský přístup. Jde o cíl, který se na základě všech dříve dostupných konceptů zdá být plně dosažitelný.

Výbušnou povahu a naléhavost tohoto opatření v neposlední řadě ilustrují příspěvky hlavních zainteresovaných stran: expertů z evropského a národního regulačního prostředí, jakož i zástupců Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a také zástupců pořádajících asociací, kteří budou na akci přednášet. Tuto evropsky orientovanou akci zakončí sdílení zkušeností s národními řešeními a diskuse o budoucích metodách při práci se Směrnicí o pitné vodě.

Akce je zaměřena zejména na regulační orgány vodárenství 28 členských států, stejně jako na výrobce a uživatele výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou. 

Dvoudenní sympozium se bude konat 19. a 20. května 2015 v Bruxelles Environnement, Avenue du Porc, v Bruselu. Registrace přijímá až do 11. května Německý institut mědi (Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.), Am Bonneshof 5; D-40474 Düsseldorf (info@copperalliance.de).

Podrobný program lze již nyní stáhnout na www.medenerozvody.cz (v príloze)

Online registrace: https://www.kupferinstitut.de/de/fortbildung/termine/details/article/tagung-kontakt-mit-trinkwasser.html. Kapacita pro účast je omezena; jednacím jazykem konference je angličtina.

Kontakt pro zájemci z ČR a SR:

Robert Pintér

ředitel

Středisko mědi

tel: +36 1 266 48 10

e-mail: robert.pinter@copperalliance.hu

Share >