Systémy měděného vytápění nyní k dispozici jako sestava do stěny

Efektivní stěnové vytápění pro větší pohodlí a úsporu - technika topných stěn s měděnými trubkami dorazila do Evropy! Tato technologie a její efektivita vychází z řešení, které již prokázalo svou účinnost jako nízkoteplotní podlahové vytápění. Varianta vytápění stěn nabízí způsob, jak v domácnosti zlepšit energetickou účinnost a může být cenná u nízkoenergetických budov. Vytápění stěn lze přizpůsobit většině projektů a díky nízké provozní teplotě a vynikající tepelné vodivosti mědi dokáže uspořit energii. Měděný systém vytápění stěn také nabízí vysokou hodnotu, pokud jde o komfort a kvalitu ovzduší interiéru. A konečně trvanlivost a nepropustnost mědi zaručují mnoho let provozu bez nutnosti jakékoli rutinní údržby.

Efektivní vytápění pro nízkoenergetické rekonstrukce budov a nové stavby

Ačkoli je stěnové vytápění v současné době u nás vzácným zjevem, je již dobře známé v jiných evropských zemích, jako třeba v Německu, což je lídr ekologické výstavby. Jde o řešení vhodné zejména pro projekty snížení energetické náročnosti obydlí a pro stavby nízkoenergetických domů. Stejně jako nové generace podlahového vytápění, pracují i měděné trubky stěnového vytápění při nízké teplotě (kolem 30 ° C), což umožňuje dosažení úspory energie při současném zlepšení tepelné pohody. Odhaduje se, že každý 1° C snížení teploty dokáže uspořit přibližně 6% nákladů na vytápění. Navíc díky tepelné vodivosti mědi nevykazuje systém téměř žádnou tepelnou setrvačnost, což omezuje ztrátu energie (tento červený kov je nesrovnatelně tepelně vodivější než plast). Pokud jde o výrobu tepla, potrubní síť lze připojit ke všem standardním zdrojům tepla, ale umožňuje také optimální využití energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, solární panely a geotermální systémy.

wl_2.jpg

Měděné potrubí stěnového vytápění na staveništi © Wieland
 
 

wl_1.jpg

Opláštěné měděné potrubí stěnového vytápění při rekonstrukci podkroví © Wieland

Různé systémy pro nejrůznější požadavky a všechny typy projektů

Stěnové vytápění je skrytá a flexibilní možnost vytápění, vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Nabízí alternativu k podlahovému vytápění u určitých typů projektů, například tam, kde jsou omezené prostory pod podlahou nebo v případě slabých nosných konstrukcí. Tento nový způsob vytápění je k dispozici ve dvou různých typech systémů.
První systém se skládá z různě velkých "předformovaných" smyček, které lze přizpůsobit všem tvarům místností a požadovaným výstupům vytápění. Upevňovací držáky, přivařené ke smyčkám, umožňují přímé připevnění na stěnu a následné pokrytí svrchní vrstvou. Varianta pro "suché" zdi se připevňuje přímo k zadní části sádrokartonu.
Další způsob instalace vyžaduje pokládku měděných trubek na stěny do spirály, která je navržena na základě tepelného zmapování. Tenkostěnné měděné potrubí je zafixováno na zdi, které byly nejprve pokryty tepelně a zvukově izolačními panely. Nakonec jsou stěny s potrubím omítnuty nebo ještě lépe pokryty stříkanou sádrou, což zlepšuje vzduchotěsnost budovy.

schema_de_coupe_0.jpg

Průřezové schéma stěnového a podlahového vytápění potahovanými měděnými trubkami © Wieland

Měď: klíč ke spolehlivosti systému

Není náhodou, že pro vývoj této aplikace byla vybrána měď. Materiál číslo jedna v Evropě pro potrubí teplé vody a vytápění je odborníky uznáván pro svou spolehlivost a odolnost proti stárnutí. Měď je již po celá desetiletí široce používána pro vestavěné systémy.
Měď i díky své úplné odolnosti vůči kyslíku zaručuje vzduchotěsnost systému a její přírodní antimikrobiální vlastnosti brání růstu mikroorganismů, které by mohly systém poškodit. Systém měděného stěnového vytápění nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu: žádný pravidelný proplach, žádný inhibitor koroze, žádná anti-kyslíková bariéra ani čištění vody. Co víc, tvárnost mědi usnadňuje manipulaci a instalaci celého systému.

Zdravé topení pro optimální pohodlí v létě i v zimě!

Systémy stěnového vytápění s měděnými trubkami mají stejné výhody jako podlahové topení; poskytují měkké, stabilní a rovnoměrné teplo, které lze nastavit místnost po místnosti s téměř nulovou setrvačností. Cirkulace teplé vody v trubkách zvyšuje teplotu stěny a pokoj je vytápěn vyzařováním. To umožňuje vyvarovat se nepříjemných obtíží tradičních topných systémů: studené zóny, nízká teplota na úrovni podlahy a významné kolísání teplot.
V létě je systém reverzibilní, to znamená, že může být použit pro chlazení a umožňuje snížení teploty v řádu 2 až 3 stupně.
Kromě aspektu pohodlí pomáhá stěnové vytápění vyčistit vzduch interiéru a zabraňuje jeho přílišnému vysušení. Vysoká úroveň vyzařování ruší účinky proudění a tím omezuje pohyb prachu a částic. V zimě systém vysušuje stěny a zabraňuje vzniku plísní. Studená voda, cirkulující v síti trubek, snižuje v létě teplotu místnosti bez jakékoli kondenzace na stěnách nebo stropech.

Share >