Odborné dimenzování dilatačních kusů

rezcsoszereles_acsobil.jpg

Példa a "A" csőbilincstávolság meghatározására

Minimální vzdálenost A, kterou musí mít úchytka trubky před obloukem je závislá na velikosti prodloužení Δ l trubky a na průměru trubky.
Trubky většího průměru potřebují větší vzdálenosti A než trubky menšího průměru.

Příklad
Na obrázku je znázorněno topné potrubí. Je provedeno trubkou 22 x 1 mm. Délka trubky I je 5 m.
Maximální provozní teplota je 75°C, teplota okolí během montáže je 15°C.

  1. Stanovení prodloužení Δl:
    V grafu na straně 70 odečteme pro délku 5 m a teplotní rozdíl 75° – 15° = 60 K prodloužení Δl = 6,5 mm.

  2. Výpočet vzdálenosti A:
    Nyní jdeme do tabulky vpravo („délka ramene A“) na řádek pro vnější průměr 22 mm. Protože prodloužení činí více než 5 mm, musíme zjišťovat ve sloupci do 10 mm: Minimální délka ramene A činí 910 mm.

    Úchytka tedy musí mít vzdálenost od oblouku A = 910 mm.

 

29.jpg

Příklad pro výpočet kompenzátoru U
Výpočet kompenzátoru „U“ (dilatačního oblouku) se rovněž řídí podle prodloužení trubky Δl a podle průměru trubky.
Vlastnoručně vyrobené kompenzátory „U“ se zhotovují – jak je znázorněno na pravé straně – podle charakteristického rozměru R.

Příklad
Na obrázku je znázorněno stoupací potrubí pro ohřátou pitnou vodu (vnější průměr trubky 35 mm) přes 4 patra. Vzdálenost pevných bodů činí 10 m.
Maximální provozní teplota je 60°C, teplota okolí během montáže činí 20°C.

Stanovení délkové změny:
V  grafu na straně 70 odečteme pro délku 10 m a teplotní rozdíl 60° – 20° = 40 °C prodloužení Δl = 7 mm.

Dimenzování kompenzátoru „U“:
Jdeme do tabulky vpravo (charakteristický rozměr R) na řádek pro vnější průměr 35 mm a odečteme pro prodloužení Δl do 12 mm hodnotu R = 333 mm.

Kompenzátor U, který je nutné zhotovit, je znázorněn na obrázku vedle.

 

Pozor! Chcete-li prvky viditelné, které jsou skryté pro mobilní zařízení, navštivte naše stránky používáte stolní PC!

Délka ramene A v závislosti na průměru trubky da a prodloužení Δl

Vnější průměr trubky da v mm A cső ∆l hőtágulása (mm)
5 mm 10 mm 15 mm 20 mm
A mininális "A" szárhossz (mm)
12 475 670 820 950
15 530 750 920 1060
18 580 820 1000 1160
22 640 910 1110 1280
28 725 1025 1250 1450
35 810 1145 1400 1620
42 890 1250 1540 1780
54 1010 1420 1740 2010
64 1095 1549 1897 2191
76,1 1195 1689 2026 2389
88,9 1291 1826 2236 2582
108 1423 2012 2465 2846
133 1579 2233 2735 3158
159 1727 2442 2991 3453
219 2026 2866 3510 4053
267 2237 3164 3875 4475

rezcsoszereles_rertek.jpg

 

Pozor! Chcete-li prvky viditelné, které jsou skryté pro mobilní zařízení, navštivte naše stránky používáte stolní PC!

Vnější průměr trubky da v mm Prodloužení trubky ∆l (mm)
12 25 38 50 75 100 125 150
Charakteristický rozměr kompenzátoru R v mm
12 195 281 347 398 488 562 627 691
15 218 315 387 445 548 649 709 772
18 240 350 430 495 600 700 785 850
22 263 382 468 540 660 764 850 930
28 299 431 522 609 746 869 960 1056
35 333 479 593 681 832 960 1072 1185
42 366 528 647 744 912 1055 1178 1287
54 414 599 736 845 1037 1194 1333 1463
64 450 650 801 919 1126 1300 1453 1592
76,1 491 709 874 1002 1228 1418 1585 1736
88,9 531 766 944 1083 1327 1532 1713 1877
108 585 844 1041 1194 1463 1689 1888 2068
133 649 937 1155 1325 1623 1874 2095 2295
159 710 1025 1263 1449 1775 2049 2291 2510
219 833 1202 1482 1700 2083 2405 2689 2945
267 920 1328 1637 1878 2300 2655 2969 3252

Share >