Odolná k tlakovým cyklům a teplotním změnám

Spolehlivost instalace v každé situaci

11.jpg

Provozní podmínky

12.jpg

Konstantní pracovní tlak při každé teplotě

13.jpg

Konstantní pracovní tlak s minimální tloušťkou stěny trubky a vnějším stejným průměrem

14.jpg

Prevence ztrát vztažených k redukci průřezu trubky

15.jpg

16.jpg

Stabilní a dlouhodobé spoje během používání měděné instalace za nejextrémnějších teplotních podmínek

17.jpg

Odolává extrémnímu tlaku a teplotám

18.jpg

Share >