Odolnost proti požáru a proti vysokým teplotám

tvarovky5.jpg

Měď je nehořlavý materiál, který vydrží teploty do 1 000 °C. Evropské předpisy zařazují měď do třídy A1 – což je nejvyšší hodnocení požární odolnosti, které může být získáno.

Plasty nevydrží vysokou teplotu a požár v budově způsobí jejich zeslabení a roztavení, v důsledku čehož plyn unikne a při teplotě 650 °C dojde k jeho vznícení.

Je prezentována teorie, že protože plasty rychle shoří, plyn neohrozí budovu, protože uplyne pouze krátký okamžik než pojistky uzavřou proudění plynu do budovy.

Je možné, že v místnosti ve které začíná hořet, plastové trubky začnou rychle tát a rozpouštět se v důsledku vysoké teploty prostředí a stěn budovy. Tento stav může být příčinou, že trubky v sousedních místnostech se také začnou tavit a unikající plyn vyplní tyto napojené sousední místnosti. Tento plyn je pak mnohem nebezpečnější, protože ve směsi se vzduchem může explodovat.

V případě požáru trubky z plastových materiálů budou nepochybně po určité době roztaveny, kovový potrubní systém jako je měděný odolává po podstatně delší dobu. Celistvost spojů měděných trubek není snížena jsouli vystaveny ohni a nerozpojí se, zatím co plastové spoje nebudou sloužit tak dobře.

Výhodou měděných trubek je to, že dává hasičským sborům mnohem více času ochránit osoby a jejich majetek.

Na rozdíl od plastových materiálů měď neprodukuje škodlivé plyny v případě požáru – další důvod proč zřejmě každý z nás dá přednost měděným trubkám v rozvodech plynu.

 

2.jpg

Share >