Pájky a tavidla pro pájení naměkko

Pájky k pájení naměkko

Pro instalaci měděných trubek se používají přednostně dvě měkké pájky. Ty jsou normalizované podle ČSN EN ISO 9453 (dřivě ČSN EN 29453). Označení pájky vždy uvádí, z kterých prvků se pájka skládá.

Všechny měkké pájky pro potrubní instalace obsahují jako hlavní složku cín. To lze poznat podle toho, že cín je vždy uváděn jako první kov po identifikačním písmenu S- (= solder, anglicky měkká pájka), např. S-Sn97Cu3. Čísla za chemickými značkami udávají přibližný podíl příslušného kovu v hmotnostních procentech.

Pozor! Chcete-li prvky viditelné, které jsou skryté pro mobilní zařízení, navštivte naše stránky používáte stolní PC!

Měkké pájky pro instalaci měděných trubek (* údaje v hmotnostních procentech)

Pájky podle ČSN EN ISO 9453 S - Sn97Cu3 S - Sn97Ag3
Rozsah tavení (°C) 227 -310 221 - 224
Cu* 2,5 - 3,5 0,05
Ag* 0,10 2,8 - 3,2
Sn* zbytek zbytek

 

 

Abychom si byli jisti, že používáme správné pájky, měly by měkké pájky mít tyto značky: 

mekka_pajka.jpg

Měkká pájka s úplným označením
 • značka výrobce nebo dodavatele
 • ČSN EN ISO 9453 (ČSN EN 29453)
 • zkrácené označení pájky
 • značka kvality RAL
ikon_nagyito.gif

Existují ještě další měkké pájky, které někdy obsahují olovo. Ty se nesmějí používat v instalacích pitné vody a topení. V instalacích topení se smějí použít jiné bezolovnaté pájky (např. pájky s obsahem antimonu). Aby se zabránilo záměnám a také kvůli zjednodušení je vhodné zásadně používat pouze obě výše uvedené měkké pájky.

Pozor! Chcete-li prvky viditelné, které jsou skryté pro mobilní zařízení, navštivte naše stránky používáte stolní PC!

Názvy a značky některých kovů:

Kov Chemická značka Latinský název
Cín Sn Stannum
Stříbro Ag Argentum
Měď Cu Cuprum
Zinek Zn Zincum

 

 

14.jpg

Tavidla s označením

Tavidla k pájení naměkko

Před pájením je nutné, aby pájené plochy byly dokonale mechanicky očištěny.
Tavidla slouží k tomu, aby se pájené plochy zbavily oxidů a zůstaly tak po celou dobu pájení ( zabraňují vytváření nových oxidů během pájení). Tím může pájka při pracovní teplotě smočit pájené plochy, tavit se a spojit s materiálem.

Tavidla mají rozmezí teplotního působení. Jestliže je teplota pájení příliš vysoká, tavidlo shoří a je neúčinné. Proto je nutné dbát na dodržení pracovní teploty.

rezcsoszereles_dvgw.jpg

Značka DVGW a značka kvality RAL.

 

15.jpg

Pasta k měkkému pájení s označením. (Pájka obsažená v pastě sama nestačí k naplnění pájecí mezery).
Pro měkké pájení jsou podle ČSN EN 29454 přípustné tři typy tavidel, které mají tyto zkratky:
 • 3.1.1
 • 3.1.2
 • 2.1.2
Stejně jako u pájek je i u tavidel nutné dbát na správné značení:
 • značka výrobce nebo dodavatele
 • ČSN EN 29454
 • zkratka typu tavidla
 • (značka kvality RAL)
 • (značka DVGW)

 

Pasty k měkkému pájení

Místo tavidel lze použít také pasty k měkkému pájení. Pasty k měkkému pájení se skládají z práškovité měkké pájky a tavidla. Výhodou zde je, že pracovní teplotu poznáme podle roztavení pájecí pasty (stříbrná barva).

Kromě údajů o tavidle musejí být pájecí pasty k měkkému pájení označeny zkratkou ČSN EN 29453 a údajem o obsahu kovu.

Pozor! Chcete-li prvky viditelné, které jsou skryté pro mobilní zařízení, navštivte naše stránky používáte stolní PC!

Tavidla k pájení naměkko:

Tavidlo podle ČSN EN 29454 Interval působení  (°C)
3.1.1. 150 - 400
3.1.2 150 - 400
2.1.2 150 - 400

První číslo označuje typ typ (např. 3 = anorganická), druhé číslo základ (např. 1 = vodorozpustná) a třetí číslo aktivátor, který při zahřátí vyvolá chemickou reakci

ikon_kez.gif

Pro instalace pitné vody musí být zbytky tavidla k měkkému pájení rozpustné ve vodě. (Značka DVGW na nádobě s tavidlem potvrzuje, že je tento požadavek splněn).

Share >