Pájky a tavidla pro pájení natvrdo

Pájky k pájení natvrdo

Použité pájky musí odpovídat spojovanému materiálu. Volba pájek (přídavných kovů) pro tvrdé kapilární pájení se řídí podle ČSN EN ISO 17672 (05 5650). Tavidla, podle ČSN EN 1045 (05 5706), se nanášejí  vhodným způsobem na očištěné plochy spojovaných konců trubky. Tavidlo nemá být nanášeno do otvoru hrdla trubky nebo tvarovky. Po skončeném pájení musí být z vnějšího povrchu odstraněny zbytky tavidla. Při pájení nesmí docházet k přehřátí pájeného místa.  Některé doporučené druhy pájek podle výrobců trubek a tvarovek jsou uvedeny v tabulce 3. Tyto spoje mají zaručenou odolnost proti vysokým teplotám podle ČSN EN 1775.

16.jpg

Pájecí tyčinky k pájení natvrdo s úplným označením

Tvrdé páky mají mít toto značení:

  • značka výrobce nebo dodavatele
  • ČSN EN ISO 17672 (dřívě ČSN EN 1044)
  • zkratka pájky
  • (značka kvality RAL)

Pozor! Chcete-li prvky viditelné, které jsou skryté pro mobilní zařízení, navštivte naše stránky používáte stolní PC!

Pájky a tavidla k pájení natvrdo:

ČSN EN ISO 17672 ČSN EN 1044* Interval tavení (°C) Minimálni pracobní teplota (°C)  Tavidlo podle ČSN EN 1045
Ag 134 AG 106 630-730 710 FH 10
Ag 244 AG 203 675-735 730 FH 10
Ag 145 AG 104 640-680 670 FH 10
CuP 179 CP 203 ** 710-890 760 může být použito
CuP 279 CP 105** 645-825 740 může být použito

* ) Staré, již neplatné značení – uvedeno na přechodnou dobu

**) Při spojování Cu/Cu nemusí být použito tavidlo

 

Tavidla k pájení natvrdo

Ze stejného důvodu jako u měkkých pájek se i u tvrdých pájek používají tavidla. U pájení natvrdo se používá typ FH 10 podle ČSN EN 1045.

Existuje jedna výjimka, při které lze pájet natvrdo i bez tavidla:
Při spojování materiálů měď – měď není při tvrdém pájení s pájkami obsahujícími fosfor CuP 179 a CuP 279 potřeba tavidlo, protože jeho účinek nahrazuje fosforová složka tavidla.

 

172.jpg

Tavidlo s úplným označením

Tavidla k tvrdému pájení mají mít toto značení:

  • značka výrobce nebo dodavatele
  • ČSN EN 1045
  • zkratka typu tavidla
  • (značka kvality RAL), (značka DVGW)
ikon_kez.gif

Pro instalace pitné vody musí být zbytky tavidla k měkkému pájení rozpustné ve vodě. (Značka DVGW na nádobě s tavicí přísadou potvrzuje, že je tento požadavek splněn).

Share >