Porovnání tlakových ztrát

tvarovky7_1.jpg

4.jpg

Rozvodné systémy z měděných trubek spojované kapilárním pájením anebo lisovanými tvarovkami vykazují mnohem menší tlakové ztráty ve srovnání s rozvodnými systémy, které jsou provedeny z plastových, nebo vícevrstvých trubek.

Příčinou větších tlakových ztrát u těchto systémů je velké zmenšení vnitřního průtokového průřezu rozvodu v místě napojení tvarovky na trubku.

Pro stejný vnitřní průměr má měděná trubka menší vnější průměr ve srovnání s trubkou plastovou a proto se měděná trubka lépe zabudovává a zakrývá. Poskytuje to více možností k provedení estetického rozvodu.

Měděné trubky vydrží mnohem vyšší provozní tlaky než jsou používány v domovních rozvodech plynu anebo v ostatních typech domovních instalací.

tvarovky7_2.jpg

Spoj provedený měděnou lisovanou tvarovkou – těsnění na vnější průměr trubky

tvarovky7_3.jpg

Spoj plastových trubek – těsnění na vnitřní průměr trubky (zmenšený průtokový průřez)

 

tvarovky7_4.jpg

Share >