Přídavná bezpečnostní zařízení

3.jpg

Přídavné zabezpečovací prvky nejsou pro naprostou většinu měděných rozvodů plynu zapotřebí pro jejich osvědčenou odolnost proti vysokým teplotám. Nízká odolnost proti vysokým teplotám a nízká požární odolnost domovních rozvodů provedených z plastových a z vrstvených trubek znamená, že potřebují přídavné zabezpečovací prvky. Jsou to protipožární armatury a nadprůtokové pojistky.

Každý přídavný zabezpečovací prvek znamená zvýšení ceny rozvodu - nejen v samotné vyšší pořizovací ceně plynovodu, ale také z hlediska údržby těchto zařízení.

tvarovky6_2.jpg

tvarovky6_1.jpg

 

Přídavné zabezpečovací prvky musí být přístupné pro údržbu a měly by být proto umístěny na místech, která jsou přístupná. Kazí to ale estetický vzhled rozvodu. Nepříjemná je pro provozovatele také otázka kontrol a revizí těchto zabezpečovacích prvků.

tvarovky6_3.jpg

Share >