Připraveno pro budoucnost

tvarovky10.jpg

7.jpg

Měděné trubkové rozvody mohou být snadno prodlouženy, protože měděné trubky i tvarovky jsou vyráběny v normalizovaných rozměrech ve všech výrobních závodech. U plastů mají výrobní závody svoje vlastní řady výrobních rozměrů a spojovací metody, což nemusí vyhovovat v celém souhrnu plastových trubek a tvarovek z rozdílných výrobních závodů.

Měděné komponenty rozvodných systémů, trubky a tvarovky, vyhovují požadavkům Evropských norem a vyhovují Evropským směrnicím o navr hování a výrobě výrobků. Částí těchto předpisů je: bezpečnost v případě požáru, mechanická odolnost a stálost, bezpečnost při používání.

8.jpg

Další skutečnost, která by měla vždycky být dnes zvažována, je udržovatelnost materiálu a tím dopad na životní prostředí. Plasty jsou petrochemický produkt, vyrobený z fosilních zdrojů a různé druhy plastů mají rozdílné možnosti recyklace. Některý plast může být recyklovatelný do nižšího stupně, zatím co jiný není efektivně recyklovatelný vůbec.

Měděné trubky a tvarovky neobsahují nic jiného než měď. Všechna měď z měděných rozvodů může být z celých 100 % recyklována. Na konci provozní životnosti se většina měděných výrobků vrací do recyklačního cyklu. Recyklovaná měď je charakterizována vysokou kvalitou s vynikajícími fyzikálními i mechanickými vlastnostmi, tak jako je to u původně vyrobené mědi.

Share >