Proč měď?

Měď jako přírodní prvek je možno najít v zemské kůře - je to kov, který má neocenitelnou úlohu v dějinách lidstva a je s jeho dějinami spjat již po celá tisíciletí. Jako příklad můžeme připomenout měděnou část vodovodních sítí Cheopsovy pyramidy objevenou archeology, která po 5000 letech zůstala stále ještě funkční. 

p1030703.jpg

Měděné trubky představují nejvšestrannější materiál rozvodů TZB

Měď je v Evropě pravděpodobně nejpoužívanějším materiálem pro instalatérské práce.

Zde jsou hlavní výhody měděných trubek:

  • Spolehlivé a prověřené časem: měď slouží pro dopravu vody po tisíce let: první známá instalace byla provedena ve staroegyptském chrámu, před téměř 5000 lety.
  • Vysoká odolnost: dokáže vydržet extrémně vysoké a nízké teploty a tlaky a může být vystavena UV záření, teplotám a okysličování z vnějšího prostředí.
  • Univerzální: měděná trubka se používá mnoha způsoby: pro pitnou vodu, topení (tradiční a sálavé), plyn, lékařské plyny, solární systémy, protipožární sprinklery, klimatizační systémy. Splňuje požadavky na bezpečnost v bezkonkurenčně širokém rozsahu teplot a tlaků.
  • Úspora energie: díky vynikající tepelné vodivosti je měď nejlepším materiálem k výměně tepla (nebo chladu tekutin). To je důvod, proč nejefektivnější sálavé vytápění používá okruhy z měděných trubek.
  • Hygienické: měď je jako materiál pro potrubní instalace vynikající v boji proti hromadění mikrobů a bakterií, jako je legionella.
  • Recyklovatelné: v případě demolice nebo renovace lze měděné trubky ze 100% recyklovat bez ztráty vlastností, takže objem odpadu na skládce se nezvýší a rudné zdroje nejsou dále vytěžovány.
  • Zdravé: trubka je vyrobena z 99,90% mědi a její složení se časem nemění; nejsou v ní žádné přísady, těkavé organické sloučeniny ani pigmenty. Kromě toho je tento materiál užíván pro přepravu medicinálních plynů - jako je čistý kyslík - v nemocnicích.
  • Krásné: měděné trubky lze namontovat na vnější zdi a díky jejich atraktivnímu vzhledu je lze dokonce využívat jako krásné nástěnné radiátory.
  • Všeobecně dostupné: měděné trubky a jejich spojovací prvky splňují mezinárodní standardy. Jsou k dispozici na všech evropských trzích a součásti systému potrubí jsou zaměnitelné, ať je výrobcem kdokoli.

Proč měď v TZB?

Rozhodnout jednou a navždy!

Jaká by měla být dobrá instalace?

Měděné trubky - proč pro PLYN?

p1030705.jpg

Share >

Měď v systémech zásobování plynem

Podívejme se společně na jednotlivá kritéria, abychom mohli objektivně posoudit postavení měděných rozvodů ve vztahu k jiným nabízeným systémům, a abychom mohli posoudit, zda přízeň našich zákazníků je opravdu zasloužená.