Dimenzování měděného potrubí vnitřního vodovodu

 

cipolla_della_doccia.jpg

Od 1. listopadu 2006 platí v České republice třetí část evropské normy EN 806. Tato norma má označení ČSN EN 806-3 (třídicí znak 75 5410) a její název je „Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda“. Jedná se o metodu dimenzování potrubí převzatou ze švýcarského předpisu W3. ČSN EN 806-3 je možné použít pro zjednodušené dimenzování potrubí vnitřního vodovodu v některých budovách.

Protože evropská norma nevylučuje použití národních norem pro dimenzování potrubí, byla v souvislosti s jejím zavedením revidována česká technická norma pro výpočet vnitřních vodovodů a od 1. srpna 2007 platila nová norma ČSN 75 5455 „Výpočet vnitřních vodovodů“, která nahradila zrušenou ČSN 73 6655. Provádělo se podle ní podrobné dimenzování potrubí ve všech budovách včetně stanovení tlakových ztrát, dimenzování cirkulačního potrubí teplé vody a požárního vodovodu.Tato norma byla již ale dvakrát revidována a od 1. 3. 2014 platí ČSN 75 5455 „Výpočet vnitřních vodovodů“.

Podle ČSN EN 806-3 je v České republice možné zjednodušené dimenzování potrubí v budovách s málo rozsáhlým rozvodem, jimiž jsou:

 1. rodinné domy
 2. nejvýše pětipodlažní bytové domy s jedním schodištěm, ze kterého jsou byty přímo přístupné
 3. nejvýše pětipodlažní administrativní budovy s jedním schodištěm
 4. jednotlivé prodejny, ve kterých se voda používá pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu a nepředpokládá se hromadné a nárazové používání zařizovacích předmětů
 5. multifunkční budovy s byty, administrativní prostory a prodejnami, které splňují výše uvedená omezení.

rame_per_acqua_potabile.jpg

Uvedené budovy splňují podmínky pro běžnou instalaci definovanou v ČSN EN 806-3 (výpočtový průtok není větší než hodnoty uvedené v tabulce 3) a nevyskytuje se v nich extrémně dlouhé potrubí.

ČSN EN 806-3 nelze použít pro dimenzování:

 1. vnitřního vodovodu v jiných než výše uvedených budovách
 2. vnitřního vodovodu s odběrnými místy, jejichž jmenovité výtoky jsou větší než je uvedeno v tabulce 1;
 3. požárního vodovodu; 
 4. vodovodních přípojek; 
 5. potrubí vně budovy; 
 6. cirkulačního potrubí teplé vody 
 7. vodovodů, u kterých se předpokládá nepřetržitý odběr vody z některé výtokové armatury nebo zařízení trvající déle než 15 min.

 V případech, kdy nelze potrubí dimenzovat podle ČSN EN 806-3, použije se pro dimenzování ČSN 75 5455, platná od 1. 3. 2014.

Celý článek si můžete stáhnout v pdf dole v níže uvedené příloze..

Obrázky k dimenzovaniu rodinného, bytového domu a administrativní budovy si rovněž stáhnout ve zmíněné příloze. 

Share >