Kvalifikace páječů v ČR

Kapilární pájení měděných rozvodů v oboru TZB - kvalifkace páječů v ČR.

 1. Pájení vnitřních rozvodů plynu.
  1. Páječ musí být k výkonu své profese připraven podle norem:
  • ČSN EN 13133 Tvrdé pájení - Zkouška páječe
  • ČSN EN 13134 Tvrdé pájení - Zkouška postupu pájení
  1. Po úspěšném složení zkoušky obdrží páječ "Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133". Opravňuje jej také k tvrdému pájení vody a vytápění. K prodloužení platnosti se musí dostavit jednou za tři roky. Odbornou praxi musí mít na osvědčení potvrzenu každého půl roku. 
  2. Kromě "Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133" musí mít tento páječ ještě "Osvědčení" od TIČR, které platí 5 let a firma musí vlastnit oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení (viz. TPG 700 01)

 

 1. Pájení rozvodů vody a vytápění 

Pokud se nevyskytnou důvody, které by firmu nutily, aby požadovala zkoušku podle ČSN EN 13133, pak stačí příprava páječe podle ČSN 05 0705 a to:

 • Základní kurz plamenového tvrdého pájení mědi a slitin mědi (ZK 912 31)
 • Zaškolovací kurz plamenového tvrdého pájení mědi a slitin mědi (ZP 912-9 31)*)
 • Zaškolovací kurz plamenového měkkého pájení mědi a slitin mědi (ZP 942-8 31)*)

Zaškolení platí pouze pro firmu, která pracovníka na školení vyslala. Zkouška platí dva roky, pak musí být provedeno přezkoušení.

*)Očekává se změna tohoto zápisu

Poznámka: 
Je nanejvýš vhodné, aby do procesu přípravy a zkoušek byly vždy zainteresovány: 

 • Svářečská škola 
 • Smluvní strana (firma, nebo instituce, která páječe ke zkoušce vyslala) 
 • Zkušební orgán, nebo zkušební organizace 

Jedině tak lze zajistit, že páječ bude připraven pro požadované montážní situace.

Share >