Materiál měděných trubek

Měď je nepostradatelný materiál, používaný lidstvem po celá tisíciletí, materiál, jehož použití s rozvojem civilizace a zejména s rozvojem průmyslu neustále roste. Podíl mědi v jednotlivých odvětvích v současné době v Evropě ukazuje obr. č. 1. 

pouziti_medi_v_evrope.jpg

obr. č. 1 Použití mědi v Evropě

Předmětem našeho zájmu bude především měď, která je používána v oblasti budov, a to pro výrobu   trubek pro rozvody teplé a studené vody, vytápění, plynu, topných olejů, vzduchu a také pro tepelná solární zařízení. Dále to jsou měděné plechy, používané pro pokrývání střech a pro obvodové pláště (fasády) budov. Podíváme se na to, jaká měď se pro tyto účely používá a jaké jsou její fyzikální a mechanické vlastnosti. Je pochopitelné, že naše údaje jsou zásadní i pro ostatní uvedené oblasti jejího použití.

Obsah publikace VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP (PDF ke stažení v príloze)

 1. ÚVOD 
 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE
 3. CHEMICKÉ SLOŽENÍ
 4. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
  1. Hustota
  2. Teplota tavení
  3. Součinitel délkové roztažnost
  4. Měrná tepelná kapacita
  5. Tepelná vodivost
  6. Měrná elektrická vodivost
  7. Měrný elektrický odpor
  8. Teplotní koeficient elektrického odporu
  9. Modul pružnosti
  10. Struktura mědi
 5. MECHANICKÉ VLASTNOSTI MĚDI
  1. Uváděné mechanické vlastnosti měděných trubek
  2. Průběh meze pevnosti, pružnosti a tažnosti – provozní a vysoké teploty
  3. Průběh meze pevnosti, pružnosti a tažnosti – mínusové teploty
  4. Vrubová houževnatost
  5. Mez pevnosti v závislosti na provozním času a teplotě 
  6. Mez pružnosti v závislosti na provozním času a teplotě
 6. ZÁVĚR

Share >