Normy a předpisy

MĚDĚNÉ TRUBKY

ČSN EN 1057:2006+A1:2010, Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

ČSN EN 12735-1:2011, Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 1: Trubky pro potrubní systémy.

ČSN EN 12735-2:2011, Měď a slitiny mědi – trubky bezešvé kruhové z mědi pro klimatizaci a chlazení – Část 2: Trubky pro zařízení.

ČSN EN 13348:2009, Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum.

ČSN EN 12449:2012, Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití.

ČSN EN 12451:2012, Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla.

ČSN EN 12452:2012, Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé válcované, žebrované pro výměníky tepla.

ČSN EN 12450:2013, Měď a slitiny mědi – Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi.

ČSN EN 13600:2002, Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé měděné pro elektro účely.

ČSN EN 13349:2003, Měď a slitiny mědi – Trubky z mědi předizolované tuhým povlakem.

ČSN EN 13604:2014, Měď a slitiny mědi – Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení  a pro použití ve vakuové technice.

TESTOVACÍ METODY

ČSN EN 723:2009, Měď a slitiny mědi – Spalovací metoda pro stanovení obsahu uhlíku na vnitřním povrchu měděných trubek nebo tvarovek.

ČSN EN 1971:2012, Měď a slitiny mědi – Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi.

TVAROVKY

ČSN EN 1254-1:2000, Měď a slitiny mědi – Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám

ČSN EN 1254-2:2000, Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením.

ČSN EN 1254-3:2000, Měď a slitiny mědi – Tvarovky - Část 3: Tvarovnky s konci pro spoje trubek z plastů sevřením.

ČSN EN 1254-4:2000, Měď a slitiny mědi – Tvarovky  -Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením.

ČSN EN 1254-5:2000, Měď a slitiny mědi – Tvarovky –    Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé připájení k měděným trubkám

ČSN EN 1254-6:2013, Měď a slitiny mědi – Tvarovky –    Část 6: Tvarovky s násuvnými konci.

ČSN EN 1254-8:2013, Měď a slitiny mědi – Tvarovky –    Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje s plastovým a vícevrstvým potrubím.

Pájky a tavidla pro pájení natvrdo

ČSN EN ISO 17672, Tvrdé pájení – Pájky

ČSN EN 1045, Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky

Pájky a tavidla pro pájení naměkko

ČSN EN ISO 9453, Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary

ČSN EN 29454-1, Tavidla pro měkké pájení. Klasifikace a požadavky. Část 1: Klasifikace, označování a balení

Share >