Odborná instalace měděných trubek

1_kep.jpg

Nová moderní učebnice pro instalatéry

...k problematice rozvodů vytápění, vody, plynu, vzduchu a topných olejů měděnými trubkami.

Má-li n aše učňovské školství vykazovat lepší a lepší výsledky, pak potřebuje nepochybně stálou podporu a péči. Proto při projednávání smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Cechem topenářů a instalatérů ČR a společností Středisko mědi vznikla dohoda, že Středisko mědizabezpečí pro střední odborné školství a pro střední odborná učiliště moderní učebnici k problematice rozvodů vytápění, vody, plynu, vzduchu a topných olejů měděnými trubkami.

Tato učebnice je již v současné době na světě. Její název je: Odborná instalace měděných trubek - Vyučovací program pro střední odborné školy a střední odborná učiliště a vznikla překladem z německého originálu "Die fachgerechte Kupferrohr - installation. Lernprogramm". Překlad byl pouze nezbytně upraven pro současné legislativní poměry v naší republice.

Jak napovídá samotný název, je učebnice pojata jako moderní vyučovací program, který má umožnit jak skupinovou, tak i individuální výuku. Je koncipován s ohledem na cílovou skupinu studentů - problematika je uváděna postupně, s ohledem na nezbytné základní učivo a rozvíjena ke konečným potřebným znalostem. Učebnice je proto bohatě ilustrovaná, vychází ze zásady vyjasnit co nejvíce každý nový uvedený pojem názorným způsobem. Z hlediska účastníků vyučovacího procesu se tento vyučovací program skládá ze tří brožur: Vyučovací program pro střední odborné školy a odborná učiliště, Sešit řešení a Metodický sešit pro učitele.

Všechny tři brožury jsou uloženy do obalu z tvrdého papíru (pouzdra). Je vhodné ještě poznamenat, že tato učebnice - vyučovací program je vhodná jak pro výuku studentů - učňů, tak také v oblasti vzdělávání dospělých pracovníků pro rekvalifikační kurzy a pro odborná, cíleně směrovaná školení k problematice v oboru instalačních technik TZB.

Pokud si chcete stáhnout publikace v PDF po česky, kliknete zde:

Ak si chcete stiahnúť publikácie v PDF po slovensky, kliknite sem:

 Pokud chcete publikace prohlížet online, můžete to udělat níž

elolap.jpg

Share >