Tvarovky a spojky

Pro spojování měděných trubek je dnes k dispozici řada technik s velkým výběrem tvarovek a spojek (šroubení). Tvarovky a spojky se označují jako fitinky.

Konce trubek se tradičně zapájejí do běžných tvarovek nebo spojek. Další důležité spojovací techniky u měděných trubek jsou lisování, upínání, zasouvání a sváření.

Jestliže je nutné měděné trubky spojit s přístroji nebo armaturami se závitovým připojením, je nutné provést to součástmi (tvarovkami) z přechodového kovu. Přechodovým kovem je červený bronz nebo mosaz.

Pro tvarovky a spojky rovněž existují jakostní požadavky, stejně jako značky kvality a kontrolní značky.

fittings.jpg

Přehled tvarovek a spojek

Způsoby spojování - přehled

Rozdělení spojů:

  1. Spoje rozebíratelné
  2. Spoje nerozebíratelné

U rozebíratelných spojů lze jednotlivé součásti bez jejich zničení rozpojit a opět spojit. Používají se tehdy, když se má spoj později opět uvolnit, jako např.  při údržbě nebo  opravách u čerpadel, armatur nebo u tepelných výměníků.

Nerozebíratelné spoje se používají tehdy, když se pozdější uvolnění nepředpokládá.

Spoje nerozebíratelné

  • spoje pájením naměkko a natvrdo
  • svarové spoje
  • lisované spoje
  • zástrčné spoje

Spoje rozebíratelné

  • šroubení
  • spoje svěracím kroužkem
  • přírubové spoje

Tvarovky ke kapilárnímu pájení

Lisovací tvarovky

Share >

Publikace
Podlahové vytápění je nízkoteplotní vytápěcí systém s teplotou přívodu typicky 45° C nebo nižší, s velkou plochou povrchu, kdy podlaha místnosti prakticky tvoří obří radiátor. Sálavé teplo podlahy způsobuje menší turbulence vzduchu v místnosti a příjemnější vnitřní klima, než vytápění tradičními nástěnnými radiátory. Lepší rovnoměrnost teplot a přímé sálání tepla vyzařováním umožňují bez omezení komfortu snížit teplotu vzduchu v místnosti o několik stupňů. Odhaduje se, že každý 1° C snížení teploty dokáže uspořit přibližně 6% nákladů na vytápění.
24/07/2019