Kapilární pájení

Kapilární pájecí tvarovky pro pájení naměkko a natvrdo jsou normalizovány v normě ČSN EN 1254-1 a mají mít značku kvality. V normě ČSN EN 1254-1 jsou stanoveny minimální požadavky na tvarovky. Výrobci, kteří vyrábějí tvarovky podle této normy, označují je svojí značkou (značkou výrobce). Tvarovky podle ČSN EN 1254 se vyrábějí z bezkyslíkaté mědi (Cu-DHP), červeného bronzu nebo mosazi a jsou k dostání pro průměry měděných trubek od 6 do 108 mm a velikosti závitových přípojek od 1/8“ až 4“.

 V jakostních podmínkách Sdružení pro kvalitu měděných trubek jsou stanoveny zvýšené jakostní požadavky na tvarovky. Proto je vhodné, používat pouze tvarovky se značkou kvality RAL.

Správné označení tvarovky:

  • Rozměr (příslušný vnější průměr trubky)
  • Značka výrobce
  • Zjednodušená značka kvality 

tvarovka_pajeci.jpg

Značení kapilárních pájecích tvarovek

U našich sousedů:  V instalacích pitné vody, plynu a zkapalněného plynu je v Německu u kapilárních pájecích tvarovek nutná kontrolní značka DVGW. Ta se z důvodů nedostatku místa na tvarovce nachází na jejich obalu.

Při měkkém a tvrdém pájení měděných trubek s tvarovkami se používá technika kapilárního pájení. Pájecí spára musí být stejnoměrná a úzká tak, aby byla možná vzlínavost (kapilarita) a pájka pronikla do kapilární mezery i přes gravitační sílu. 

Velikost správné kapilární mezery je dána použitím měděných trubek podle ČSN EN 1057+A1 a pájecích tvarovek podle ČSN EN 1254-1. Trubky a tvarovky pak mají sladěné rozměrové tolerance. Pro bezchybný spájený spoj je důležitá kalibrace (měkké trubky) a zbavení konců trubky otřepu, protože jinak bychom neměli stejnoměrnou pájecí kapilární mezeru. 

tvarovky_pajeci.jpg

Výběr kapilárních pájecích tvarovek

Vedle běžných tvarovek pro měkké a tvrdé pájení existují podle  ČSN EN 1254-5 také tvarovky ke kapilárnímu pájení s menší hloubkou zasunutí, které se používají pouze k pájení natvrdo. Nesmějí se ale použít pro pájený spoj rozvodu plynu. 

rezcsoszereles_mszen.jpg

Kapilární pájecí tvarovka dle ČSN EN 1254-5

Share >

Publikace
Podlahové vytápění je nízkoteplotní vytápěcí systém s teplotou přívodu typicky 45° C nebo nižší, s velkou plochou povrchu, kdy podlaha místnosti prakticky tvoří obří radiátor. Sálavé teplo podlahy způsobuje menší turbulence vzduchu v místnosti a příjemnější vnitřní klima, než vytápění tradičními nástěnnými radiátory. Lepší rovnoměrnost teplot a přímé sálání tepla vyzařováním umožňují bez omezení komfortu snížit teplotu vzduchu v místnosti o několik stupňů. Odhaduje se, že každý 1° C snížení teploty dokáže uspořit přibližně 6% nákladů na vytápění.
24/07/2019