Lisovací tvarovky

Lisované spojení je možné použít na měkké, polotvrdé a tvrdé měděné trubky. K dispozici je kompletní program tvarovek ke spojování měděných trubek s vnějšími průměry od 12 do 108 mm. Lisovací tvarovky jsou vyrobeny z mědi nebo červeného bronzu; pro přechody se nabízejí lisovací tvarovky se šroubením. Na trhu jsou k dostání různé systémy lisovacích tvarovek, které se liší funkčním tvarem. 

Pro instalace plynu musejí lisovací tvarovky mít vyznačeno:

 • označení žlutou barvou, nebo nápis GAS, příp. PLYN
 • hodnotu PN
 • odolnost tvarovky proti vysokým teplotám GT (např. GT/5)

press_fittings.jpg

Výběr lisovaných tvarovek

Při lisování je velice důležité, aby stále dodržovat montážní návod daného výrobce a používat pouze lisovací nástroje, které výrobce schválil. Lisovací nástroje je nutné pravidelně kontrolovat z hlediska funkčnosti a opotřebení

rezcsoszereles_arendszer.jpg

Systém A

 

rezcsoszereles_berendszer.jpg

Systém B

 U lisovaných tvarovek se vyžadují tyto vlastnosti:

 • odolnost proti vysokým teplotám
 • odolnost proti stárnutí
 • odolnost proti mechanickému zatížení
 • trvalá zatížitelnost do 110°C/16 bar

Oblasti použití:

 • pitná voda (studená a teplá)
 • vytápění
 • provozní voda ze zařízení na zužitkování dešťové vody
 • stlačený vzduch do 16 bar
 • domovní rozvody plynu
 • solární vytápění

Použitelnost tvarovek pro jednotlivá média je dána vhodným typem použitého těsnění lisovací tvarovky (těsnícího kroužku) Těsnění vždy musí prokazatelně vyhovovat provozním podmínkám. Např vhodné těsnění pro rozvody plynu je HNBR (akrynitril-butadien-kaučuk). Jednotliví výrobci musejí mít svoje tvarovky certifikovány. Proto je vždy nutné dbát na pokyny výrobce.

Evropská norma pro výrobu lisovacích tvarovek prEN 1254-7 je stále ještě ve stadiu přípravy.

Share >

Publikace
Měděné trubky zlepšují energetickou efektivitu - Díky vynikající tepelné vodivosti mědi (červený kov je například téměř 1000 krát vodivější než plast) lze ve srovnání s plasty dále snížit teplotu vody a systém nevykazuje téměř žádnou tepelnou setrvačnost, což omezuje energetické ztráty. Nižší teplota vody je výhodná ve spojení s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou tepelná čerpadla, solární panely a geotermální systémy.
27/05/2019