Vlastnosti trubek

ČSN EN 1057+A1

Pro rozvody v TZB se mají  používat  trubky, vyrobené podle normy ČSN EN 1057. Tato norma byla naposledy revidována v září 2010 a její poslední platné označení je: ČSN EN 1057+A1

 V této evropské normě jsou stanoveny požadavky na kvalitu měděných trubek. Tato norma platí pro bezešvé trubky z mědi kruhového průřezu (i opláštěné) s vnějším průměrem od 6 do 267 mm pro:

  • rozvodné sítě studené a teplé vody
  • teplovodní topné systémy včetně systémů podlahového vytápění
  • rozvody topných plynů a topných olejů
  • likvidaci odpadní vody (např. malá čerpací zařízení na odpadní vodu)

 Norma ČSN EN 1057 je závazná. Z toho vyplývá požadavek používat pouze trubky podle(ČSN) EN 1057.

Abychom u měděných trubek okamžitě poznali, zda splňují jakostní znaky podle této normy, je v ČSN EN 1057 výslovně předepsáno, že trubky musejí být označeny těmito údaji: 

medena_trubka_en_1057.jpg

Značení trubek podle ČSN EN 1057:A1

Provedení / vnější průměr / pevnost / dodací délka pro trubky podle ČSN EN 1057:A1

Ve svitcích (vnější průměr svátku je 500 až 900 mm):

  • Vnější průměr 6 až 22 mm, R220 (měkká), dodací délka 25 nebo 50 m

V rovných délkách:

  • Vnější průměr 6 až 10 mm, R290 (tvrdá), dodací délka 5 m
  • Vnější průměr 12 až 28 mm, R250 (polotvrdá), dodací délka 5 m
  • Vnější průměr 35 až 267 mm, R290 (tvrdá), dodací délka 5 m

Share >