Jako materiál, užívaný pro výrobu potrubí, zastává měď význačné místo pro svou odolnost vůči nízkým teplotám, výbornou teplotní vodivost a použitelnost v oblasti chladírenské a klimatizační techniky. Tyto a další vlastnosti vedly k tomu, že měděné potrubí získalo významné postavení v oblasti technických a medicinálních plynů.
více
ZNAČKA KVALITY měděných trubek, tvarovek a instalačího materiálu Produkty označené značkou kvality "Gütegemeinschaft" musí ale splňovat další, přísnější normy, jejich dodržování je navíc nezávisle ověřováno. Objednávam si tisknutú publikáciu zadarmo, zaslaním e-mailu
více
Výsledky výzkumů vzorků měděných trubek a tvarovek teplovodních cirkulačních systémů ukazují, že i u tohoto, běžné korozi zcela odolného materiálu by mohlo za jistých podmínek dojít k nežádoucím korozivním účinkům v nesprávně navrženém anebo nesprávně provedeném cirkulačním systému.
více