Měděné trubky a tvarovky v systémech zásobování plynem

Podívejme se společně na jednotlivá kritéria, abychom mohli objektivně posoudit postavení měděných rozvodů ve vztahu k jiným nabízeným systémům, a abychom mohli posoudit, zda přízeň našich zákazníků je opravdu zasloužená.

Share >