Zaujímavosti o medi

V publikácii sú spracované zaujímavosti a fakty o medi. Doporučujeme aj ako prípravu pre žiakov na sút'až o medi.

Share >