Šampion recyklace

5.jpg

Měď může být recyklována znovu a znovu, bez ztráty její kvality a technických vlastností.

Udržovatelnost stavebních produktů je nyní klíčovým problémem pro stavební průmysl v Evropě. Měď má vynikající kredit. Její trvanlivost a dlouhá životnost jasně přispívá ke zvýšení udržovatelnosti staveb. Také při demolici nebo renovaci není z mědi nepotřebný odpad, jako z mnoha jiných stavebních materiálů, ale jde o materiál, který je znovu použit, díky jeho recyklovatelnosti. 

Recyklovaná měď zůstává stejná jaké původní měď, nezáleží na tom, kolikrát je recyklovaná. V mědi, která se používá v Evropě je 43 % recyklované mědi.

Díky nekonečné recyklaci mědi je možné, že několik atomů každého nového instalačního prvku má svůj původ z měděného šperku ze středověku, nebo z mincí z Římské říše. 

Share >