Spojení svěracím kroužkem

Tyto tvarovky - spojky se skládají z tělesa tvarovky, kovového svěracího kroužku a převlečné matice.

Spojované trubky se až na doraz nasunou do tělesa tvarovky a převlečná matice se utáhne nejprve rukou a potom běžnými nástroji. Při tom se svěrací kroužek deformuje a vytvoří kovově těsnicí spojení mezi trubkou a tvarovkou.

 

 

21.jpg

Spojení svěracím kroužkem - řez

Vlastnosti

 • kovově těsnící
 • odolné proti vysokým teplotám, protože je celé z kovu
 • odolné proti stárnutí
 • zatížitelné
 • rozebíratelné
 • znovu použitelné
  (svěrací kroužek je nutné vyměnit)

rezcsoszereles_roppantogy.jpg

Výběr šroubení se svěracími kroužky

Spoje svěracím kroužkem lze použít ve všech oblastech instalační techniky:

 • pitná voda (studená a teplá)
 • zařízení na zužitkování dešťové vody
 • topení
 • instalace plynu a zkapalněného plynu
 • instalace topného oleje
 • stlačený vzduch
 • solární technika

Pro instalace pitné vody a plynu musejí být spoje se svěracím kroužkem certifikovány pro deklarovaný účel.

U měkkých trubek je nutné použít podpěrná pouzdra.
Kromě toho existují také případy, ve kterých jsou podpěrná pouzdra předepsána; proto je vždy nutné dbát na údaje výrobce.

Pracovní postup při spojení svěracím kroužkem

rezcsoszereles_roppantelk1.jpg

Trubku pomocí odřezávačky nebo pily pravoúhle zkrátit. Otřep a třísky uvnitř a vně opatrně odstranit.

rezcsoszereles_roppantelk2.jpg

Trubku až na doraz zasunout do předmontovaného svěrného spoje. Převlečnou matici utáhnout rukou.

rezcsoszereles_roppantelk3.jpg

Pomocí vidlicového klíče utáhnout převlečnou matici podle údajů výrobce.

rezcsoszereles_roppanttam.jpg

Montáž s podpěrným pouzdrem

Podpěrné pouzdro zasunout do trubky a dále spoj se svěracím kroužkem provést tak, jak již bylo popsáno.

rezcsoszereles_roppantgyur1.jpg

Montáž s redukčním kroužkem

Díly spojit ve správné poloze. Spoj se svěracím kroužkem utáhnout tak, jak již bylo popsáno.

rezcsoszereles_roppantgyur2.jpg

Share >