Svařování měděné trubky

Měděné trubky lze spojovat také svařováním.

Pro svařování se doporučuje jmenovitá tloušťka stěny minimálně 1,5 mm. Používá se ale hlavně u trubek velkých průměrů a to proto, že od průměru 108 mm již nejsou k dispozici tvarovky ke kapilárnímu pájení.

Svařování mědi je podobné svařování oceli, ale je obtížnější. Je tomu tak proto, že měď vede teplo lépe než ocel a také proto, že měď má bod tavení a ne rozmezí tavení, jak má ocel.

Abychom dosáhli a udrželi pracovní teplotu na svařovaném místě, je nutný vyšší přívod tepla než u oceli. Při příliš malém přívodu tepla se potřebná pracovní teplota nedosáhne; při příliš velkém přívodu tepla se svařované místo celé roztaví.

Svařování mědi proto vyžaduje cvičení a zkušenosti.

Pro svařování mědi přicházejí v úvahu v podstatě dvě metody:

  • svařování plamenem
  • svařování v ochranné atmosféře (svařování MIG nebo WIG)

Při svařování plamenem s hořákem acetylen-kyslík se svarový kov rozptýleným plamenem dobře ochrání před vzdušným kyslíkem. Při svařovánív ochranné atmosféře elektrickým obloukem se toto odstínění provádí proudícím ochranným plynem (inertní plyn). Při tom lze použít buď svařování WIG (wolfram – inertní plyn) nebo svařování MIG (kov – inertní plyn). Při svařování MIG hoří elektrický oblouk mezi tavnou drátovou elektrodou a zpracovávaným kusem, zatímco při svařování WIG-TIG se wolframová elektroda netaví, ale přídavný materiál se rukou vede do natavené zóny.

Jako přídavný materiál pro svařování plamenem a svařování WIG-TIG je obzvláště vhodný materiál SG-CuAg (99% měď, 1% stříbro) podle DIN 1733.
Pro svařování MIG se hodí přídavný materiál SG-CuSn (99% měď, 1% cín). Tavidla nejsou při svařování nutná, lze ovšem použít tavidla na základě sloučenin bóru (FH 21 nebo FH 30).

U svarového spoje se jako tvar svaru volí tupý svar (I-svar). Pro oblouky jsou k dispozici tvarovky (svařovací oblouky), vývody ve tvaru T a šikmé vývody se vytvoří rozšířením.

Svarové spoje lze použít pro všechny instalace od tloušťky stěny trubky 1,5 mm.
Svařování plynovodních potrubí a vysokotlakých potrubí smí provádět pouze svářeč se zkouškou (svářecí zkouška podle ČSN EN ISO 9606-3).

rezcsoszereles_hegesztes.jpg

Svařování měděné trubky

rezcsoszereles_hegesztoiv.jpg

Oblouk ke svařování z mědi

rezcsoszereles_tompavarrat.jpg

Svary na tupo (I-svar)

Share >