Jako materiál, užívaný pro výrobu potrubí, zastává měď význačné místo pro svou odolnost vůči nízkým teplotám, výbornou teplotní vodivost a použitelnost v oblasti chladírenské a klimatizační techniky. Tyto a další vlastnosti vedly k tomu, že měděné potrubí získalo významné postavení v oblasti technických a medicinálních plynů.
Díky svým rozsáhlým vynikajícím vlastnostem byla měď v podstatě předurčena pro odvětví chladírenských a klimatizačních technologií a její využití je zde už po desetiletí pevně zakotveno. Nutno podotknout, že mohou být použity jen ty trubky, které odpovídají pravidlům pro chladírenskou a klimatizační techniku, aby mohly být uplatněny technické a právní požadavky na odpovědnost za vady. Měď je materiál, vyloženě vhodný pro chladící zařízení, protože na klesající teplotu reaguje měď vzrůstající pevností.

S mědí se setkáváme každodenně v našem moderním světě. Měď představuje pro stavebnictví spolehlivý základní materiál, což dokazují dlouhodobé zkušenosti. Měděné trubky nám slouží k dopravě čisté pitné vody, spolehlivým způsobem jimi přepravujeme plyn, používáme je v zařízeních sloužících k vytápění a využíváme je rovněž v klimatizačních a solárních zařízeních. Díky výborné tepelné vodivosti slouží měď k dlouhodobému bezpečnému přívodu elektrického proudu do našich domácností a na pracoviště.