Jakost měděných výrobků je dána příslušnými platnými normami, které již mají v současné době nadnárodní – evropský charakter. Pro výrobu měděných trubek pro oblast technických zařízení budov je to norma ČSN EN 1057. Z pohledu kontroly jakosti výroby prodělala tato norma svůj významný vývoj. Ve srovnání se zněním z r. 2000 v ní byly provedeny významné technické změny, vedoucí k harmonizaci normy se směrnicí o stavebních výrobcích (CPD) a směrnicí o tlakových zařízeních (PED), spočívající v zavedení tří nových vlastností v kapitole č.