1. VÝZNAM RECYKLACE

Silný růst rozvíjejících se ekonomik a zvýšené využití mědi pro inovativní technologie v posledním desetiletí vedly k výrazně vyšší poptávce po mědi. Opětné zužitkování a recyklace mědi pomáhá tuto poptávku uspokojit a vytvářet udržitelnou budoucnost.

Měď je nepostradatelný materiál, používaný lidstvem po celá tisíciletí, materiál, jehož použití s rozvojem civilizace a zejména s rozvojem průmyslu neustále roste. Podíl mědi v jednotlivých odvětvích v současné době v Evropě ukazuje obr. č. 1. 

Na milánském Expo2015 můžete navštívit pavilon „Slow Food“ (Pomalé jídlo) neziskového sdružení, podporujícího tradiční kulturu vaření a výroby potravin (a odsuzující - jak název napovídá - rychlé občerstvení a nezdravou stravu). Je zde umístěn „Strom jídla“ - asi 3 mety vysoká měděná plastika stromu, kam návštěvníci mohou zavěsit zprávy o jídle.

Jak pro spotřebitele, tak pro průmysl získalo zlepšování environmentální výkonnosti výrobků a posílení udržitelnosti v celém dodavatelském řetězci v posledních letech výrazně na významu.

Souběžně podporují iniciativy EU, jako Udržitelná spotřeba a Akční plán výroby, vyšší účinnost zdrojů a komercializaci ekologicky šetrných výrobků.

Měděný průmysl je v čele odvětví, které se zavázaly ke snížení environmentálního dopadu své činnosti. Dnes se jedna třetina spotřeby energie moderního evropského měděného průmyslu využívá k provozu zařízení na ochranu životního prostředí.

Rozvody pitné vody studené i teplé kladou na měděné trubky ve srovnání s ostatními médii (vytápění , plyn) vyšší nároky. Je tomu tak proto, že provozní tlak a je zde v porovnání s ostatními typy rozvodů nejvyšší (10 bar), voda obsahuje značné množství kyslíku a překročení povolených rychlostí proudění může vyvolat opotřebení trubek (kavitaci). Je také zapotřebí, aby pitná voda měla požadovanou kvalitu.